• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març
Es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març


Es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (Reial Decret 476/2020, de 27 de març, publicat al BOE número 86, de 28 de març de 2020)

28/03/2020

La pròrroga establerta en aquest reial decret s'estendrà fins a les 00:00 hores del dia 12 d'abril de 2020, i se sotmetrà a les mateixes condicions establertes al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial Decret 465 / 2020, de 17 de març.

S'afegeix una nova disposició addicional sisena al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, amb el següent contingut:

«Disposició addicional sisena. Informació al Congrés dels Diputats.

D'acord amb el que estableix l'apartat un de l'article vuitè de la Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i lloc, el Govern ha de remetre setmanalment a al Congrés dels Diputats informació documental estructurada de l'execució de les diferents mesures adoptades i valoració de la seva eficàcia per contenir el virus COVID-19 i mitigar el seu impacte sanitari, econòmic i social. »

El present reial decret entra en vigor el dia de la seva publicació al BOE.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC