• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Mesures excepcionals d'ordenació i d'intervenció sanitària a les residències socials de Catalunya per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2
Mesures excepcionals d'ordenació i d'intervenció sanitària a les residències socials de Catalunya per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2


La Resolució de SLT/789/2020, de 27 de març, publicada al DOGC núm. 8097A, de 27 de març de 2020, estableix l’adopció de mesures excepcionals per garantir l’atenció sanitària a les persones vulnerables que viuen en centres residencials socials a Catalunya

28/03/2020

Destacar l’adopció de les mesures següents:

Facultar el Servei Català de la Salut per disposar determinats centres residencials socials per poder dur a terme mesures de contenció, confinament o medicalització, i modificar l'ús dels centres residencials per a la seva utilització com a espais per a l'ús sanitari. Mitjançant la resolució del director del Servei Català de la Salut, s'indicaran els centres residencials que seran habilitats per als usos anteriors, així com les seves condicions bàsiques d'utilització.

El Departament de Salut estableix les mesures d'intervenció i d'inspecció sanitària per tal d'assolir dos objectius primordials: En primer lloc, garantir un major suport per al manteniment de les persones en el seu recurs habitual. En segon lloc, facilitar una atenció integrada social i sanitària, i valorar en cada cas la millor ubicació en el context de l'emergència sanitària per la COVID-19.

Aquesta resolució entra en vigor en la data de la seva publicació al DOGC. Les mesures que s'hi contenen són d'aplicació fins que acabi l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC