• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'estableixen com a serveis essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris
S'estableixen com a serveis essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris


Es determina la relaciˇ de centres, serveis i establiments sanitaris que es consideren serveis essencials als efectes que preveu lĺRDLL 9/2020, de 27 de marš, pel qual s'adopten mesures complementÓries, en el Ómbit laboral, per palĽliar els efectes derivats de l'COVID-19 i lĺRDLL llei 10/2020, de 29 de marš, pel qual es regula un permÝs retribu´t recuperable per a les persones treballadores per compte aliŔ que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la poblaciˇ en el context de la lluita contra el COVID-19 (Ordre SND/310/2020, de 31 de marš, publicada al BOE n˙mero 91, d1 dĺabril de 2020

01/04/2020

Es determinen com a serveis essencials als efectes que preveu l'article 1 de lĺRDLL 9/2020, de 27 de marš, els centres, serveis i establiments sanitaris que preveu l'annex.

Es determinen com a serveis essencials els segŘents centres, serveis i establiments sanitaris que preveu lĺRD 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autoritzaciˇ de centres, serveis i establiments sanitaris:

C.1 Hospitals (centres amb internament).

C.2 Prove´dors d'assistŔncia sanitÓria sense internament enquadrats en alguna de les segŘents tipologies:

C.2.1 Consultes mŔdiques.

C.2.2 Consultes d'altres professionals sanitaris.

C.2.3 Centres d'atenciˇ primÓria.

C.2.4 Centres polivalents.

C.2.5 Centres especialitzats en el segŘent detall:

C.2.5.1 ClÝniques dentals: davant de situacions d'urgŔncia.

C.2.5.2 Centres de reproducciˇ humana assistida: ˙nicament davant processos programats o ja iniciats.

C.2.5.3 Centres d'interrupciˇ voluntÓria de l'embarÓs.

C.2.5.4 Centres de cirurgia major ambulat˛ria: davant de situacions d'urgŔncia.

C.2.5.5 Centres de diÓlisi.

C.2.5.6 Centres de diagn˛stic.

C.2.5.7 Centres m˛bils d'assistŔncia sanitÓria: han de ser considerats com a essencials en tant que el centre sigui considerat com a servei essencial per part de l'autoritat sanitÓria de la comunitat aut˛noma on estiguin ubicats.

C.2.5.8 Centres de transfusiˇ.

C.2.5.9 Bancs de teixits.

C.2.5.10 Centres de reconeixement.

C.2.5.11 Centres de salut mental.

C.2.5.90 Altres centres especialitzats: han de ser considerats com a essencials en tant que el centre sigui considerat com a servei essencial per part de l'autoritat sanitÓria de la comunitat aut˛noma on estiguin ubicats.

C.2.90 Altres prove´dors d'assistŔncia sanitÓria sense internament: han de ser considerats com a essencials en la mesura que siguin considerats com a servei essencial per part de l'autoritat sanitÓria de la comunitat aut˛noma on estiguin ubicats.

C.3 Serveis sanitaris integrats en una organitzaciˇ no sanitÓria: han de ser considerats com a essencials en la mesura que el servei se situ´ en una organitzaciˇ considerada com a essencial o siguin considerats com a essencials per part de l'autoritat sanitÓria de la comunitat aut˛noma on estiguin ubicats.

Establiments sanitaris:

E.1 Oficines de farmÓcia.

E.2 Farmacioles.

E.3 Ďptiques.

E.4 OrtopŔdies.

E.5 Establiments d'audiopr˛tesis.

Des de l'entrada en vigor de la present orde, i fins al 9 d'abril de 2020 inclusivament, els centres, serveis i establiments sanitaris que no hagin estat declarats serveis essencials, hauran de paralitzar tota activitat que impliqui algun tipus de desplašament. De conformitat amb el que preveu l'apartat vuitŔ de l'Ordre SND/232/2020, de 15 de marš, per la qual s'adopten mesures en matŔria de recursos humans i mitjans per a la gestiˇ de la situaciˇ de crisi sanitÓria ocasionada pel COVID- 19, durant el temps en quŔ per la progressiˇ o afectaciˇ de l'epidŔmia de COVID-19 no es pugui atendre adequadament l'assistŔncia sanitÓria de la poblaciˇ amb els mitjans materials i humans adscrits, les comunitats aut˛nomes tindran a la seva disposiciˇ els centres i establiments sanitaris privats, inclosos els assenyalats en el parÓgraf anterior, aixÝ com el seu personal.

Des de l'entrada en vigor de la present ordre, les persones treballadores dels centres, serveis i establiments sanitaris que no figurin a l'annex d'aquesta ordre gaudiran del permÝs retribu´t recuperable, de carÓcter obligatori, que preveu lĺRDLL 10/2020 , de 29 de marš, sempre que compleixin la resta de requisits assenyalats en el reial decret-llei.

Aquesta ordre entrarÓ en vigor a l'endemÓ de la seva publicaciˇ al BOE.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PR└CTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIË LOCAL
CODI DE R╚GIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLET═ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PR└CTIQUES
FOCUS D'INNOVACIË LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE R╚GIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLET═ DIGITAL
REVISTA FMC