• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Gratuïtat de determinats serveis de transport públic de viatgers per carretera i ferroviari a Catalunya
Gratuïtat de determinats serveis de transport públic de viatgers per carretera i ferroviari a Catalunya


Resolució TES/798/2020, de 31 de març, publicada al DOGC número 8102, de 2 d’abril de 2020

03/04/2020

Aquesta resolució disposa la gratuïtat temporal, aplicable a partir de les 00.00 hores del dia 2 d'abril de 2020, dels serveis públics regulars de transport de viatgers interurbans per carretera i dels serveis regionals ferroviaris de transport de viatgers de competència de la Generalitat de Catalunya, no integrats en els sistemes tarifaris establertes per les Autoritat Territorials de Mobilitat de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, d'acord amb les condicions següents:

a) Aquesta mesura excepcional resulta aplicable únicament mentre estigui en vigor el Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, que regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19.

b) Les persones que viatgen en els serveis de transport públic esmentats resten coberts per l'assegurança obligatòria de viatgers en base al títol habilitant per viatjar que es deriva de l'aplicació d'aquesta resolució.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC