• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures per a l’atorgament de llicències prèvies de funcionament d’instal·lacions i per a la posada en funcionament de determinats productes sanitaris sense marcat CE amb ocasió de la crisi per la COVID-19
Mesures per a l’atorgament de llicències prèvies de funcionament d’instal·lacions i per a la posada en funcionament de determinats productes sanitaris sense marcat CE amb ocasió de la crisi per la COVID-19


L'Ordre SNS/326/2020, publicada al BOE número 97 de 7 d’abril, estableix que l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris pot autoritzar de forma expressa la posada al mercat i la posada en servei de productes per als quals no s'hagin satisfet els procediments d'avaluació relatius a la col·locació de la marca CE

07/04/2020

Així mateix, durant la vigència de l'estat d'alarma, es preveu establir mesures especials per a l'atorgament de llicències prèvies de funcionament d'instal·lacions i l'assegurament de les garanties sanitàries d'aquells productes sanitaris imprescindibles per al tractament immediat dels afectats per la COVID-19 .

Aquesta resolució entra en vigor el mateix dia de la seva publicació i serà d’aplicació fins a la finalització de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març, i les seves possibles pròrrogues.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC