• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Canvis en lĺordre que estableix com a serveis essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris
Canvis en lĺordre que estableix com a serveis essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris


La Resoluciˇ de 24 d'abril de 2020, publicada al BOE numero 118, de 28 dĺabril, modifica l'annex de l'Ordre SND/310/2020, de 31 de marš. Aquesta ordre tÚ per objecte la identificaciˇ com a serveis essencials d'un conjunt de centres, serveis i establiments sanitaris als efectes que preveu lĺRDLL 9/2020 i lĺRDLL 10/2020. Com a conseqŘŔncia de les diferents modificacions operades amb vista a possibilitar la pr˛rroga de la vigŔncia dels diferents permisos i llicŔncies, condicionats a l'emissiˇ prŔvia de l'informe d'aptitud psicofÝsica, procedeix excloure la consideraciˇ d'essencial dels centres de reconeixement

28/04/2020

Redacciˇ anterior

Es determinen com a serveis essencials els segŘents centres, serveis i establiments sanitaris que preveu el Reial Decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autoritzaciˇ de centres, serveis i establiments sanitaris:

C.1 Hospitals (centres amb internament).

C.2 Prove´dors d'assistŔncia sanitÓria sense internament enquadrats en alguna de les segŘents tipologies:

C.2.1 Consultes mŔdiques.

C.2.2 Consultes d'altres professionals sanitaris.

C.2.3 Centres d'atenciˇ primÓria.

C.2.4 Centres polivalents.

C.2.5 Centres especialitzats amb el segŘent detall:

C.2.5.1 ClÝniques dentals: davant de situacions d'urgŔncia.

C.2.5.2 Centres de reproducciˇ humana assistida: ˙nicament davant processos programats o ja iniciats.

C.2.5.3 Centres d'interrupciˇ voluntÓria de l'embarÓs.

C.2.5.4 Centres de cirurgia major ambulat˛ria: davant de situacions d'urgŔncia.

C.2.5.5 Centres de diÓlisi.

C.2.5.6 Centres de diagn˛stic.

C.2.5.7 Centres m˛bils d'assistŔncia sanitÓria: han de ser considerats com a essencials en tant que el centre sigui considerat com a servei essencial per part de l'autoritat sanitÓria de la comunitat aut˛noma en quŔ estiguin ubicats.

C.2.5.8 Centres de transfusiˇ.

C.2.5.9 Bancs de teixits.

C.2.5.10 Centres de reconeixement.

C.2.5.11 Centres de salut mental.

C.2.5.90 Altres centres especialitzats: han de ser considerats com a essencials en tant que el centre sigui considerat com a servei essencial per part de l'autoritat sanitÓria de la comunitat aut˛noma en quŔ estiguin ubicats.

C.2.90 Altres prove´dors d'assistŔncia sanitÓria sense internament: han de ser considerats com a essencials en la mesura que siguin considerats com a servei essencial per part de l'autoritat sanitÓria de la comunitat aut˛noma en quŔ estiguin ubicats.

C.3 Serveis sanitaris integrats en una organitzaciˇ no sanitÓria: han de ser considerats com a essencials en la mesura que el servei es situ´ en una organitzaciˇ considerada com essencial o siguin considerats com a essencials per part de l'autoritat sanitÓria de la comunitat aut˛noma en quŔ estiguin ubicats.

Establiments sanitaris:

E.1 Oficines de farmÓcia.

E.2 Farmacioles.

E.3 Ďptiques.

E.4 OrtopŔdies.

E.5 Establiments d'audiopr˛tesis.

Redacciˇ actual

Es determinen com a serveis essencials els segŘents centres, serveis i establiments sanitaris que preveu el Reial Decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autoritzaciˇ de centres, serveis i establiments sanitaris:

C.1 Hospitals (centres amb internament).

C.2 Prove´dors d'assistŔncia sanitÓria sense internament enquadrats en alguna de les segŘents tipologies:

C.2.1 Consultes mŔdiques.

C.2.2 Consultes d'altres professionals sanitaris

C.2.3 Centres d'atenciˇ primÓria.

C.2.4 Centres polivalents.

C.2.5 Centres especialitzats amb el segŘent detall:

C.2.5.1 ClÝniques dentals: davant de situacions d'urgŔncia.

C.2.5.2 Centres de reproducciˇ humana assistida: ˙nicament davant processos programats o ja iniciats.

C.2.5.3 Centres d'interrupciˇ voluntÓria de l'embarÓs.

C.2.5.4 Centres de cirurgia major ambulat˛ria: davant de situacions d'urgŔncia.

C.2.5.5 Centres de diÓlisi.

C.2.5.6 Centres de diagn˛stic.

C.2.5.7 Centres m˛bils d'assistŔncia sanitÓria: han de ser considerats com a essencials en tant que el centre sigui considerat com a servei essencial per part de l'autoritat sanitÓria de la comunitat aut˛noma en quŔ estiguin ubicats.

C.2.5.8 Centres de transfusiˇ.

C.2.5.9 Bancs de teixits.

C.2.5.11 Centres de salut mental.

C.2.5.90 Altres centres especialitzats: han de ser considerats com a essencials en tant que el centre sigui considerat com a servei essencial per part de l'autoritat sanitÓria de la comunitat aut˛noma en quŔ estiguin ubicats.

C.2.90 Altres prove´dors d'assistŔncia sanitÓria sense internament: han de ser considerats com a essencials en la mesura que siguin considerats com a servei essencial per part de l'autoritat sanitÓria de la comunitat aut˛noma en quŔ estiguin ubicats.

C.3 Serveis sanitaris integrats en una organitzaciˇ no sanitÓria: han de ser considerats com a essencials en la mesura que el servei es situ´ en una organitzaciˇ considerada com essencial o siguin considerats com a essencials per part de l'autoritat sanitÓria de la comunitat aut˛noma en quŔ estiguin ubicats.

Establiments sanitaris:

E.1 Oficines de farmÓcia.

E.2 Farmacioles.

E.3 Ďptiques.

E.4 OrtopŔdies.

E.5 Establiments d'audiopr˛tesis.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resoluciˇ
BANC DE BONES PR└CTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIË LOCAL
CODI DE R╚GIM LOCAL
FORMACIË
BUTLLET═ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PR└CTIQUES
FOCUS D'INNOVACIË LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE R╚GIM LOCAL
FORMACIË
BUTLLET═ DIGITAL
REVISTA FMC