• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


Ordre INT/396/2020, de 8 de maig, publicat al BOE número 129, de 9 de maig de 2020

10/05/2020

Es prorroguen els controls restablerts temporalment a les fronteres interiors terrestres des de les 00.00 hores del 10 de maig de 2020 fins a les 00.00 hores del 24 de maig de 2020. Només es permetrà l'entrada en el territori nacional per via terrestre a les següents persones:

a) Ciutadans espanyols.

b) Residents a Espanya.

c) Residents en altres Estats membres o Estats associats Schengen que es dirigeixin al seu lloc de residència.

d) Treballadors transfronterers.

e) Professionals sanitaris o de la cura de majors que es dirigeixin a exercir la seva activitat laboral.

f) Aquelles que acreditin documentalment causes de força major o situació de necessitat.

Queda exceptuat d'aquestes restriccions el personal estranger acreditat com a membre de les missions diplomàtiques, oficines consulars i organismes internacionals situats a Espanya, sempre que es tracti de desplaçaments vinculats a l'acompliment de les seves funcions oficials.

Amb la finalitat d'assegurar la continuïtat de l'activitat econòmica i de preservar la cadena de proveïment, aquestes mesures no són aplicables al transport de mercaderies, incloent els tripulants dels vaixells, a fi d'assegurar la prestació dels serveis de transport marítim i l'activitat pesquera, i el personal aeronàutic necessari per a dur a terme les activitats de transport aeri comercial. Serà condició indispensable que aquestes persones tinguin assegurada la immediata continuació del viatge.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC