• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'aprova l'Esquema de Seguretat Laboral i el Pla de Desescalada per a l'Administració de Justícia davant la COVID-19
S'aprova l'Esquema de Seguretat Laboral i el Pla de Desescalada per a l'Administració de Justícia davant la COVID-19


S'aproven les mesures de seguretat laboral per a mitigació del risc de propagació de la COVID-19 contingudes en l'annex I. S'aprova el Pla de desescalada contingut en l'annex II.I s'activa la Fase I del Pla amb efectes des del 12 de maig de 2020. Finalment, s'aproven els criteris per a l'assistència en torns de tarda continguts en l'annex III (Ordre JUS/394/2020, de 8 de maig, publicada al BOE número 129, de 9 de maig de 2020)

10/05/2020

El Ministre de Justícia, prèvia comunicació a la Comissió de Coordinació, podrà modificar les fases compreses en el Pla de desescalada, per adaptar-les als canvis en els escenaris de lluita contra la COVID-19, seguint les recomanacions i indicacions de l'Autoritat Sanitària i seguint la metodologia de treball de la Comissió de Coordinació de Justícia per la COVID-19.

Aquesta ordre produirà efectes el 9 de maig de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC