• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'aprova el Programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2020–2021, incloses les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans anys 2020 i 2021, i es deleguen en l’Agència Catalana de l'Aigua les facultats per aprovar les convocatòries i resoldre l'atorgament de les subvencions
S'aprova el Programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2020–2021, incloses les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans anys 2020 i 2021, i es deleguen en l’Agència Catalana de l'Aigua les facultats per aprovar les convocatòries i resoldre l'atorgament de les subvencions


Resolució TES/1053/2020, de 15 de maig, publicada al DOGC número 8137, de 20 de maig de 2020

20/05/2020

La resolució aprova el Programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2020-2021 que consta al seu annex. I destina un import màxim de tres milions d'euros (3.000.000€) al finançament del Programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2020-2021, dels quals es destina un import màxim de 1,5 milions d'euros a finançar les actuacions a desenvolupar en trams no urbans de les lleres públiques, i un import màxim de 1,5 milions d'euros a finançar les actuacions en trams urbans de lleres públiques. També aprovar les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2020 i 2021, que consten com a annex 2 del Programa.

La resolució entra en vigor el dia 21 de maig de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC