• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions de suport a les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions
Subvencions de suport a les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions


La Resolució PRE/1168/2020, de 27 de maig, publicada al DOGC número 8146, de 3 de juny, obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per al suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2020 i s'adopten mesures de flexibilització de les bases reguladores del procediment per evitar perjudicis als beneficiaris i donar viabilitat màxima a actuacions afectades pel context generat per la COVID-19

03/06/2020

Programa A. Esport federat

A.1) Suport a la gestió de les federacions esportives catalanes.

A.2) Suport per a l'organització d'activitats esportives no internacionals.

A.3) Suport per a la participació en activitats esportives no internacionals.

A.4) Suport per a la promoció de l'esport.

A.5) Suport a l'organització i participació en competicions internacionals i a la projecció internacional.

A.6) Suport a les entitats federades o membres d'una unió esportiva de clubs i associacions.

A.7) Suport al Programa d'alt rendiment esportiu (Programa ARC).

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases aprovades per la Resolució PRE/427/2020, de 18 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per al suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions (DOGC núm. 8069, de 21 de febrer de 2020), que s'han d'entendre modificades, de manera excepcional, únicament per a la present convocatòria i exclusivament per les circumstàncies extraordinàries derivades de la prevenció i la lluita contra la COVID-19, per les mesures de flexibilització acordades en els apartats 3 i 4 d'aquesta resolució, per donar viabilitat màxima a aquelles actuacions objecte de subvenció afectades, com també per evitar als beneficiaris perjudicis derivats del compliment de les seves obligacions envers aquest procediment subvencional.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC