• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es deixa sense efectes la limitació en el règim d'ingressos i de visites en l'àmbit dels centres residencials
Es deixa sense efectes la limitació en el règim d'ingressos i de visites en l'àmbit dels centres residencials


La Resolució SLT/1200/2020, de 2 dej uny, publicada al DOGC número 8146, de 3 de juny, deixa sense efectes la limitació en el règim d'ingressos i de visites en l'àmbit dels centres residencials d'atenció a la gent gran, de les persones amb discapacitat i de salut mental, establerta a l'apartat 1, lletra b), de la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2

03/06/2020

L'acceptació de nous ingressos en els centres residencials i el règim de visites a les persones residents, així com el procés de recuperació progressiva de la normalitat convivencial i de les activitats que s'hi realitzen, s'han de subjectar a les condicions, els requisits, les estratègies de gestió i altres indicacions i mesures organitzatives previstos, per a cada fase de la desescalada, en el Pla de desescalada en centres residencials aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT en data 30 de maig de 2020 -publicat a la pàgina web del Departament de Salut- o, si escau, en les modificacions que s'hi puguin introduir en el marc del Pla d'actuació del PROCICAT.

La resolució entra en vigor el 3 de juny de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC