• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Noves mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Noves mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


La norma preveu una nova etapa del fenomen COVID-19, regulant l’entrada a l’anomenada nova normalitat i l’eventualitat de nous brots de contagi del virus (Reial Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, publicat al BOE número 163, de 10 de juny)

11/06/2020

En aquest sentit, a partir del capítol II s'estableixen mesures -de caire preventiu, organitzatiu, higièniques, epidemiològiques... aplicables a persones, instal·lacions, serveis i activitats diverses- per a aquells territoris que hagin entrat a la fase III del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat o bé on les mesures de l’estat d’alarma hagin restat sense efecte. El darrer capítol de la norma es dedica al règim sancionador.

En relació als municipis, l'article 3 els atorga, en l'àmbit de llurs competències, funcions de vigilància, inspecció i control del correcte compliment de les mesures que la norma estableix.

Finalment, com en d'altres normes recents, s'aixequen suspensions de terminis, en aquesta ocasió per als terminis de caducitat relatius als assentaments registrals (disposició addicional quarta).

La Federació de Municipis de Catalunya ha elaborat una nota informativa, que adjuntem, detallant tots aquells aspectes de l'RDLL que poden resultar de més interès per als governs locals.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC