• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es modifica la Llei de salut pública i s’adopten mesures per fer front al risc de brots de la COVID-19
Es modifica la Llei de salut pública i s’adopten mesures per fer front al risc de brots de la COVID-19


El Decret-llei 27/2020, de 13 de juliol, publicat al DOGC de 14 de juliol, modifica de forma urgent la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, per tal d’afegir un nou supòsit k) en la intervenció sobre activitats públiques i privades per protegir la salut de la població i prevenir la malaltia: En situacions de pandèmia o epidèmia declarades per les autoritats competents, les autoritats sanitàries competents podran adoptar mesures de limitació a l'activitat, el desplaçament de les persones i la prestació de serveis en determinats àmbits territorials previstes en l'annex 3, d'acord amb el que disposa l'article 55 bis
L’article 55 bis regula el procediment per a l'adopció de mesures en situació de pandèmia declarada, i l’Annex 3 relaciona un conjunt de mesures a adoptar en el marc de la COVID-19


14/07/2020

Aquest decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret-llei
Més informació Generalitat de Catalunya
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC