• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Moció per la suficiència financera dels ens locals
Moció per la suficiència financera dels ens locals


De la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM), on mostren el rebuig a l’acord del Govern de l'Estat amb la FEMP sobre els romanents i superàvits municipals, alhora que reclama la suficiència financera pels ens locals

11/08/2020

En aquesta Moció es manifesta el rebuig a l'acord signat per la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) i el Govern de l'Estat, el dia 4 d'agost, "per contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l'agenda urbana i polítiques de cures i suport a la cultura”, i instar el Govern de l'Estat i els grups parlamentaris a recollir les reivindicacions financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció, tot i garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 5.000 milions d'euros.
 
També s'emplaça al Govern de l'Estat a flexibilitzar la regla de despesa i a modificar la llei 2/2012 d'estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les administracions locals en la resposta a la present crisi.​ 
 
Al mateix temps es reclama al Govern de l'Estat que permeti que les administracions locals puguin disposar del superàvit de l'any 2019 i dels romanents acumulats per a destinar-los a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals. A la vegada, que es garanteixi l'accés dels ens locals que no tinguin aquesta possibilitat al crèdit estatal extraordinari anunciat per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals i evitar, d’aquesta forma, municipis de segones velocitats. 
 
I s'insta al Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150 milions d’euros l'any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l'objectiu de donar resposta, des de l'administració més propera al ciutadà, a les mesures necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves necessitats socials que ha generat la pandèmia.
 
Finalment es sol·licita al Govern de l'Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l'obligació que qualsevol nova regulació ha d'anar acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries. 
 
La presidenta de l'FMC i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, recorda que és important i necessari que les dues entitats municipalistes de Catalunya s'hagin posat d'acord per tirar endavant aquesta moció conjunta: "No és per anar contra res ni contra ningú, sinó per posar-nos al costat dels nostres veïns i veïnes i reclamar els recursos que mica en mica s'an anat estalviant”. També ha dit Olga Arnau, en referència a l'acord de la FEMP, amb el govern d'Espanya, sobre els romanents i superàvits dels ajuntaments "volem demanar als governants del país i de l'Estat que ara mirin cap als municipis, que mirin pel municipalisme, perquè nosaltres hem estat demanant aquesta responsabilitat i aquesta cooperació, i ara és el moment de retornar el nostre esforç als nostres veïns i veïnes”
 
L'FMC i l'ACM proposen a tots els alcaldes i alcaldesses que signin el decret d'adhesió a la moció, i que posteriorment la proposin al plenari del seu ajuntament perquè el ratifiqui.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Declaracions de la Presidenta de l’FMC


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC