• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a les comarques de la Cerdanya i del Ripollès
Mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a les comarques de la Cerdanya i del Ripollès


L’informe del director de l’Agència de Salut Pública de Catalunya emès en data 22 de desembre de 2020, que preveu els aspectes assistencials a proposta del Servei Català de la Salut i els aspectes epidemiològics i de salut pública a proposta de la mateixa Agència, acredita un notable increment de la taxa d’incidència acumulada de la malaltia a les comarques de la Cerdanya i del Ripollès i de la pressió assistencial experimentada pels hospitals de referència d’aquests territoris, i per fer-hi front proposa l’adopció de noves mesures de salut pública, més restrictives, aplicables als municipis d’aquests territoris, que van dirigides a assegurar una major limitació en la mobilitat i la interacció social, amb l’objectiu d’aturar i reduir el creixement de la taxa de transmissibilitat del virus (Resolució SLT/3397/2020, de 22 de desembre, publicada al DOGC número 8302, de 23 de desembre)

23/12/2020

D’una banda, es limita l’entrada i la sortida de persones del territori d’aquestes comarques, sense més excepcions que les justificades en tot tancament perimetral, i que no inclouen la específica de desplaçar-se en el període comprès entre el 23 de desembre de 2020 i el 6 de gener de 2021, al lloc de residència habitual de familiars o persones properes per a visitar-los.

També es limita més el règim de les trobades familiars i de caràcter social amb motiu de la celebració dels àpats dels dies festius, que es permeten sempre que no se superin les sis persones, llevat que siguin convivents, i no suposin la confluència de més de dues bombolles de convivència.

D’altra banda, se suspèn l’obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials i s’introdueix respecte del sector minorista una nova restricció que afecta les condicions d’obertura, relativa a la superfície de venda, que es limita als 800 metres quadrats.

Pel que fa als actes religiosos i cerimònies civils, l’assistència es limita a un nombre màxim de 100 persones.

Se suspèn l’obertura al públic de les activitats culturals d’arts escèniques i musicals, dels equipaments i les instal·lacions esportives en espais tancats, i de les activitats de restauració, que es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment, amb determinades excepcions.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Vegeu la NdP del Gover


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC