• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents de països de risc
Es prorroguen les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents de països de risc


L’Ordre SND/253/2021, de 18 de març, publicada al BOE número 67, de 19 de març, prorroga l'Ordre SND/181/2021, de 2 de març

19/03/2021

Es prorroga el que es disposa en els apartats primer, segon i tercer de l'Ordre SND/181/2021, de 2 de març. És a dir, es prorrogar l’Ordre en les mateixes condicions amb què va ser aprovada.

L’ordre produirà efectes des de les 00.00 hores del 22 de març de 2021 fins a les 24:00 hores del 4 d'abril de 2021, podent ser prorrogada de mantenir-se les circumstàncies que la motiven.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC