• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Es reuneix el Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya
Es reuneix el Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya


La Federació de Municipis de Catalunya ha reunit aquesta tarda el seu Comitè Executiu en una sessió ordinària, en la què s'ha aprovat el projecte de pressupost de l’entitat corresponent a l’exercici econòmic de 2021, del que podem destacar el manteniment del compromís de l’FMC en no incrementar la quota dels ens associats

22/03/2021

Tot i així, la Federació de Municipis de Catalunya fa un esforç en mantenir les seves estructures de funcionament estables i amplia els compromisos en l’apartat de la formació, en el d’acció exterior amb la col·laboració amb Diplocat, en el treball de les comissions internes, en l’actualització de publicacions, en la participació en espais d’interès municipal i en inversions que renovin l’estructura informàtica per continuar oferint serveis als ens locals.

Com habitualment s’ha fet en altres sessions del Comitè Executiu de l’FMC, els assistents també han aprovat l’acta de la sessió ordinària anterior, que va tenir lloc el passat 22 de febrer, i l’informe d’activitats i de gestió de l’entitat corresponent al període comprès entre l’1 de gener i el 28 de febrer de 2021.

Als assistents se’ls ha informat dels documents de la sessió de la Comissió de Govern Local de data 4 de març de 2021, entre d’altres, del projecte de decret dels equipaments comunitaris de la Generalitat de Catalunya; del projecte de decret del Consell Català de Cogestió Marítima; del projecte d’ordre per la qual s'aprova l'aplicació del Tramitador electrònic de recursos especials en matèria de contractació pública; i del projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Consell de la Catalunya Exterior.

Els assistents també han aprovat el nomenament de diferents representants de l’FMC a les comissions mixtes i òrgans de participació i col·laboració amb la Generalitat, concretament al grup de treball de finançament–pressupost de la Taula interdepartamental de les arts en viu; al Consell Assessor del Pla d’actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc; i a la Taula Nacional d’Infància de Catalunya.

El Comitè Executiu d’aquesta tarda també ha ratificat el Manifest del 8 de març, Dia internacional de la Dona, en el que s’incidia en què, com cada 8 de març, des dels governs locals manifestem el nostre més ferm compromís amb la igualtat d’oportunitats entre les ciutadanes i els ciutadans als nostres municipis. Enguany, la commemoració del 8 de març ve marcada, a més, per la greu crisi sanitària, econòmica i social que estem patint com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, que ha agreujat encara més les discriminacions i la precarietat que patim les dones. Per commemorar aquesta data, les entitats municipalistes –FMC i ACM- han elaborat un manifest que es va fer arribar a totes les entitats adherides.

Els membres del Comitè Executiu han ratificat les observacions elaborades pels serveis tècnics i jurídics de l’FMC al Projecte de Reial decret pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. També se’ls ha resumit el contingut de la reunió sobre la gestió de la COVID-19, que va tenir lloc el passat 8 de març.

S’ha informat també de la constitució de l’Àrea de Bon Govern de la Federació de Municipis de Catalunya, que va tenir lloc el passat 16 de març, i s’ha lliurat el document amb el pla de treball aprovat en aquella reunió, que recull l’estructura organitzativa i el règim de funcionament de la presidència, la vicepresidència, les comissions sectorials, la comissió permanent, els consells assessors sectorials, la coordinació tècnica i els grups de treball de l’Àrea; així com també una proposta de pla de treball en matèria de polítiques digitals, de transparència i qualitat institucional, i de participació i accés a la informació. Al document també estan recollits els objectius generals i els principals eixos sectorials en matèria d’agenda digital, de transparència i de participació de l’Àrea de Bon Govern de l’FMC.

Finalment, en la reunió s'han debatut les propostes d'acord amb el govern de la Generalitats sobre la pobresa energètica i habitatge.BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC