• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2021
Subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2021


La Resolució TES/889/2021, de 23 de març, publicada al DOGC número 8379, d’1 d’abril, obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, d’aquestes subvencions

07/04/2021

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TES/1095/2020, de 19 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans (DOGC núm. 8140, de 25 de maig de 2020).

L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és d'1.160.000 euros. Aquesta dotació inicial es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries, mitjançant una resolució de la persona titular de la presidència de l'Agència.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC (2 d’abril de 2021) i finalitza el 30 de juny de 2021, inclòs.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Resolució bases de la convocatòria


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC