• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroga la quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents de la República de l'Índia a la seva arribada a Espanya
Es prorroga la quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents de la República de l'Índia a la seva arribada a Espanya


Ordre SND/660/2021, de 23 de juny, publicada al BOE número 151, de 25 de juny

28/06/2021

Es mantenen les circumstàncies que van justificar la publicació de l'Ordre SND/413/2021, de 27 d'abril, sobre les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents de la República de l'Índia a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per la qual cosa persisteix la necessitat de prorrogar-la. En aquest sentit, es considera justificat mantenir que els viatgers que procedeixin de la República de l'Índia hagin de guardar quarantena a la seva arribada.

Queda prorrogat el que es disposa en els apartats primer, segon i tercer de l'Ordre SND/413/2021, de 27 d'abril.

La present ordre produirà efectes des de les 00.00 hores del 27 de juny de 2021 fins a les 24:00 hores del 10 de juliol de 2021, podent ser prorrogada de mantenir-se les circumstàncies que la motiven.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC