• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


La Resolució SLT/2048/2021, de 30 de juny, publicada al DOGC número 8449, de 3 de juliol, prorroga i modifica les mesures previstes a la Resolució SLT/1934/2021, de 18 de juny, d'acord amb les que estan previstes en l'annex 3 del Decret llei 27/2020 esmentat, per un nou període fins a les 00.00 hores del dia 12 de juliol de 2021

05/07/2021

La pròrroga abasta la totalitat de les mesures vigents, inclosa la limitació en l'aforament en els actes religiosos, a excepció de la regulació del teletreball, que passa a articular-se com a recomanació, en coherència amb el nivell de mobilitat social actual.

S'introdueixen també alguns ajustaments tècnics, com l'adaptació a la derogació de l'article 15.2 de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, operada pel Reial decret llei 13/2021, de 24 de juny, i la incorporació de la previsió que en els cas de les assemblees d'entitats de base associativa que se celebrin presencialment en instal·lacions i equipaments en espais oberts o bé en espais tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 1, així com les mesures de control d'aglomeracions indicades a l'annex 2, els titulars de les entitats hagin de presentar la declaració responsable a l'ajuntament del municipi on es realitzi l'activitat i no al d'ubicació de l'entitat, quan siguin diferents.

Aquesta resolució entra en vigor el dia 5 de juliol de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC