• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions per compensar la devolució del preu de les entrades, a causa d'un confinament comarcal, de concerts i festivals de música, de festivals i mostres audiovisuals, i també de centres d'exhibició d'art digital
Subvencions per compensar la devolució del preu de les entrades, a causa d'un confinament comarcal, de concerts i festivals de música, de festivals i mostres audiovisuals, i també de centres d'exhibició d'art digital


La Resolució CLT/2080/2021, d'1 de juliol, publicada al DOGC número 8455, de 12 de juliol, obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar la devolució del preu de les entrades, a causa d'un confinament comarcal, de concerts i festivals de música, de festivals i mostres audiovisuals, i també de centres d'exhibició d'art digital

12/07/2021

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que s'han publicat mitjançant la Resolució CLT/3142/2020, d'1 de desembre (DOGC núm. 8287, de 4.12.2020), i que han estat modificades per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/187/2021, de 28 de gener (DOGC núm. 8347, de 22.2.2021).

b) Les bases específiques de l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals de 3 de juny de 2021, publicat mitjançant la Resolució CLT/1787/2021, de 4 de juny (DOGC núm. 8430, de 10.6.2021).

c) La normativa general de subvencions.

El període per dur a terme les activitats que donen lloc a les entrades retornades és del 9 al 25 d'abril de 2021, tots dos inclosos.

El període per presentar sol·licituds és del 13 al 27 de juliol del 2021, tots dos inclosos.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC