• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


Resolució SLT/2331/2021, de 20 de juliol, publicada al DOGC número 8463A, de 22 de juliol

23/07/2021

La resolució prorroga les mesures previstes a la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, modificada per la Resolució SLT/2212/2021, de 13 de juliol, així com les previstes a la Resolució SLT/2258/2021, de 16 de juliol, per la qual s'estableixen mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya, d'acord amb les que estan previstes en l'annex 3 del Decret llei 27/2020 esmentat, per un nou període de 7 dies.

L'aplicació de la mesura del toc de queda, de les 01.00 hores a les 06.00 hores, afecta els 153 municipis de més de 5.000 habitants que presenten un índex d'incidència acumulada igual o superior a 400 casos diagnosticats per 100.000 habitants en els darrers 7 dies, i que figuren relacionats en l'annex 1 de la present resolució, així com els 12 municipis el terme dels quals es troba totalment o quasi totalment envoltat per municipis relacionats a l'annex 1 de la present resolució i que figuren relacionats en el seu annex 2.

Aquesta resolució entra en vigor a les 00:00 hores del dia 23 de juliol de 2021.

Aquestes mesures, mentre estigui vigent aquesta resolució o, si escau, la resolució que n'estableixi la pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Les mesures que conté aquesta resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC