• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Programa temporal de reforç per implementar les mesures extraordinàries per la gestió del REACT-EU en el Programa Operatiu FSE Catalunya 2014-2020 per fer front a les necessitats derivades de la pandèmia de la COVID-19
Programa temporal de reforç per implementar les mesures extraordinàries per la gestió del REACT-EU en el Programa Operatiu FSE Catalunya 2014-2020 per fer front a les necessitats derivades de la pandèmia de la COVID-19


S’acorda crear el Programa temporal de reforç per implementar les mesures extraordinàries per la gestió del REACT-EU en el Programa Operatiu FSE Catalunya 2014-2020 amb adscripció al SOC, al Departament d'Empresa i Treball, al Departament d'Educació i al Consorci per a la Formació contínua de Catalunya per fer front a les necessitats derivades de la pandèmia de la COVID-19, amb una vigència temporal des de l'1 de setembre de 2021 i fins el 31 de desembre de 2023 (Acord GOV/137/2021, de 14 de setembre, publicat al DOGC número 8503, de 16 de setembre)

16/09/2021

La finalitat del Programa és implementar les actuacions vinculades a la gestió dels recursos REACT-EU.

S’acorda incorporar al Programa un màxim de 269 efectius (117 efectius del cos superior, 77 efectius del cos de gestió i 75 efectius del cos administratiu).

Les necessitats de personal d'aquest Programa seran objecte de cobertura mitjançant els sistemes de provisió previstos en la normativa vigent i de les previsions contingudes a l'Acord del Govern vigent sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

La direcció d'aquest Programa temporal de reforç correspon a la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

El Programa estarà cofinançat en un 50% per fons europeus i per fons propis de la Generalitat de Catalunya. Per tal de poder assumir aquest cofinançament la Generalitat de Catalunya utilitzarà els reintegraments ja obtinguts corresponents a la certificació de les actuacions del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (POCAT) i del Programa Operatiu d'Ocupació juvenil (POEJ).

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'acord


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC