• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


Resolució SLT/2817/2021, de 16 de setembre, publicada al DOGC número 8504, de 17 de setembre

17/09/2021

Mitjançant aquesta resolució es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/2751/2021, de 9 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en els termes indicats en els apartats següents de la present resolució. Aquestes mesures, mentre estigui vigent aquesta Resolució o, si escau, la resolució que n'estableixi la pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Les mesures que conté aquesta resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

Concretament, es regulen els desplaçaments personals a l’apartat 2, els horaris de tancament a l’apartat 3, les mesures de prevenció i higiene en centres de treball a l’apartat 4, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social a l’apartat 5, ús de la mascareta a l’apartat 6, empreses de serveis i comerç minorista a l’apartat 7, actes religiosos i cerimònies civils a l’apartat 8, l’ús de transport públic a l’apartat 9, activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives i assemblees d’entitats a l’apartat 10, activitats relacionades amb el joc a l’apartat 11, activitats d’hostaleria i restauració a l’apartat 12, activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts) a l’apartat 13, activitats docents universitàries a l’apartat 14, altres activitats formatives a l’apartat 15, equipaments cívics a l’apartat 16, congressos, convencions, fires comercials i festes majors a l’apartat 17, activitats populars i tradicionals a l’apartat 18, activitats recreatives musicals a l’apartat 19, consum de tabac i assimilats a l’apartat 20, actuacions policials a l’apartat 21, inspecció i règim sancionador a l’apartat 22, mesures de coordinació i seguiment policial a l’apartat 23.

S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de les mesures. La durada de les mesures s'estableix per set dies, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta resolució.

Aquesta resolució entra en vigor a les 00:00 hores del dia 17 de setembre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC