• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
La selecció de personal a les administracions locals centra el debat al Seminari de Relacions Col·lectives de l'FMC
La selecció de personal a les administracions locals centra el debat al Seminari de Relacions Col·lectives de l'FMC


Les ponències centrals de la sessió del Seminari de Relacions Col·lectives de la Federació de Municipis de Catalunya que va tenir lloc ahir 26 d'octubre van tractar sobre els canvis en matèria de selecció, el tractament jurídic de les tècniques de selecció, i el règim jurídic del personal directiu després de la reforma de l'article 306 de l'LMRLC i el seu impacte sobre els directius 'eventuals'

27/10/2021

Per analitzar com ha estat el canvi en la selecció en les administracions locals, els elements de la convocatòria, el model selectiu, el disseny del procés selectiu, la decisió i els controls posteriors vàrem comptar amb Mikel Gorriti Bontigui, responsable de Recursos Humans de la Direcció de Funció Pública del Departament de Governança Pública i Autogovern del Govern Basc. "Últimament s’escriu molt sobre la necessitat de repensar l’accés a les administracions públiques. Gairebé totes les persones que s’aventuren en aquesta difícil tasca tenen clar el diagnòstic (excessivament memorístiques i injustes. Crec que falta una visió sistèmica, professional i científica dels conceptes i criteris necessaris per a la seva solució. En aquest sentit, parteixo de la premissa que qualsevol selecció en les administracions públiques ha de complir dos valors: eficàcia (fer bé el que s’ha de fer) i igualtat (persones amb les mateixes possibilitats tenen les mateixes probabilitats)”.

El tractament jurídic de les tècniques de selecció de personal, va ser el tema de la ponència de Federico Castillo-Blanco, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Granada. En ella, va explicar als assistents un seguit de consideracions generals, com la capacitat predictiva dels sistemes selectius i l’”autisme” en el nostre sistema envers aquesta qüestió. També va parlar de les barreres normatives per realitzar processos de seleccions eficients i de l’escassa deferència i prevenció de la jurisprudència sobre la validesa predictiva de determinades tècniques i la seva revisió. Com a conclusió, entre d’altres, va afirmar que "si certament el sistema selectiu com el coneixem ha d’afavorir la selecció d’un potencial en el candidat, la seva eficàcia predictiva és escassa, és a dir que el sistema selectiu com habitualment es desenvolupa resulta, com en tantes altres coses del nostre dret administratiu, més formal (procediment) que material (el resultat)”. També va dir que cal incidir prèviament en altres qüestions que es vinculen directament a la selecció de personal i que presenten un funcionament deficient: el sistema de planificació, organitzatiu i de gestió dels recursos humans a les nostres administracions públiques.

Rafael Jiménez Asensio, catedràtic acreditat de Dret Constitucional i consultor de les administracions públiques, va ser el darrer ponent de la sessió, i va parlar sobre el règim jurídic del personal directiu després de la reforma de l’article 306 de l’LMRLC i el seu impacte sobre els directius "eventuals”. En aquest sentit, va reflexionar sobre el seu impacte sobre els directius ‘eventuals’ en l’àmbit de govern i va parlar d’un marc jurídic bàsic feble, de l’STS de 17 de desembre de 2019 sobre el Reglament Orgànic de la Diputació de Cáceres i la seva regulació del personal directiu, va fer una breu referència a la figura de la gerència dels consells comarcals (personal eventual o personal directiu professional?), i finalment va explicar les estructures directives de projecte o programa en les entitats locals, la regulació aplicable a l’Administració de la Generalitat i el marc d’actuació dels governs locals.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Informació sessió 28 de setembre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC