• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
El paper de la ciutadania en les seves relacions amb l’administració i el finançament dels governs locals enmig d’una crisi, a anàlisi a l’SDL
El paper de la ciutadania en les seves relacions amb l’administració i el finançament dels governs locals enmig d’una crisi, a anàlisi a l’SDL


Aquest matí està tenint lloc la sessió del Seminari de Dret Local 2021-2022 corresponent al mes de desembre. En aquesta ocasió els ponents exposen, davant de 160 participants, quins són els drets que tenen els ciutadans i les ciutadanes amb l’administració; i, entre d'altres temes d'interès, es presenta el projecte MES Barcelona (Mecanisme per a l’Energia Sostenible) desplegat per l’Ajuntament de Barcelona; i es parla de la seguretat 2030: visió actual i propostes de futur, i sobre què significa l'ús provisional dels espais buits urbans

03/12/2021

El primer ponent, Federico Castillo Blanco, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Granada, ha parlat sobre la relació entre el compliment normatiu i la participació ciutadana en la defensa de la integritat i el patrimoni públic. Així, ha conclòs que ens trobem en un temps de canvi com a conseqüència de les exigències ciutadanes d’un bon govern: els perjudicats per una administració dolenta són els ciutadans i ciutadanes i la posició per a la seva defensa és pràcticament nul·la; i si volem realment que les exigències de la ciutadania siguin efectives, a més de legislar ordenadament, se’ls ha de reconèixer sense cap tipus de discriminació.

A continuació, als ‘Espais de Diàleg’, s’ha parlat del finançament de projectes en època de crisis i l´activitat de les entitats locals. Concretament, Miquel Rodríguez Planas, comissionat d'Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona, ha explicat el Mecanisme per l’Energia Sostenible de Barcelona (MESBarcelona), una nova política que ha desplegat l’Ajuntament de Barcelona aquesta legislatura, i ha detallat el disseny de la política, el seu desplegament i el rol dels diferents actors que hi participen, a més de repassar els aprenentatges obtinguts com a conseqüència del desplegament d’aquesta política, així com les recomanacions per desplegar aquesta política en altres administracions. Per la seva banda, Eva Morante Matas, lletrada municipal de l’Ajuntament de Barcelona, ha introduït el moment actual, ha explicat el finançament tant del projecte MESBarcelona, com dels fons Barcelona Accelera, que és una altra iniciativa municipal en l’àmbit de la col·laboració públic privada relacionada amb el finançament de projectes en època de crisi, en la què es proposa invertir 10 milions d’euros repartits en sis fons de capital risc privats amb la finalitat d’impulsar les start-ups innovadores de la ciutat i preservar la competitivitat de l’ecosistema emprenedor i digital davant dels efectes de la pandèmia ocasionada per la COVID-19.

Els dos darrers ponents són Joan Miquel Capell Manzanares, cap del gabinet de Prevenció i Seguretat de la Diputació de Barcelona i Gemma Segura López, advocada de Pareja Advocats. El primer introdueix la seguretat 2030, amb una visió actual i amb propostes de futur. Pe a això, analitza que és la seguretat i les diferents classes de seguretat amb les que ens podem trobar i com s’enfronta la Diputació de Barcelona als reptes que en matèria de seguretat se li plantegen, fent una proposta per aconseguir acomplir amb els objectius de l’agenda 2030 i utilitzant les eines que la prospectiva aporta i fixant la seguretat com un punt de sortida i alhora imprescindible per assolir els objectius. Per la seva banda, Gemma Segura explica què és el concepte d’usos i obres provisionals, quina és la doctrina general sobre el fonament de l’admissió d’usos i obres provisionals (STS 28/11/2001, STSJC 15/06/2020) i de què parlem quan diem usos provisionals dels espais buits urbans.

En acabar aquesta sessió, la Federació de Municipis de Catalunya farà lliurament d’un exemplar del Codi de Règim Local 2021 a cadascuna de les persones assistents al Seminari de Dret Local. Recordem que aquesta Codi s’ha editat aquest passat mes d’octubre amb tota la legislació de règim local vigent a Catalunya.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC