• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la COVID 19
Mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la COVID 19


Resolució SLT/99/2022, de 26 de gener, publicada al DOGC número 8593, de 27 de gener de 2022

31/01/2022

En atenció a les dades d'estabilització i reducció en indicadors assistencials, la desacceleració i estabilització dels indicadors de visites a l'atenció primària i d'ingressos en llits convencionals i de crítics, l'estabilització del nombre de pacients ingressats en cures intensives, i l'evolució de la Rt, molt estable o lleugerament a la baixa des de fa dies 17 dies, i d'acord amb l'informe del director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, es considera justificat revisar les mesures vigents, per un nou període de set dies.

En aquest sentit, s’avança en el procés de desescalada iniciat la setmana passada, s'aixequen les mesures restrictives de drets fonamentals que encara són vigents, això és la limitació de les reunions i trobades socials a un màxim de deu persones, la limitació en l'aforament de les activitats religioses, i el requisit del certificat COVID per a l'accés a determinades activitats no essencials en espais tancats (restauració, sales d'activitat física i/o esportiva, gimnasos i activitats recreatives musicals permeses: sales de concert, cafès teatre, cafès concert i restaurants musicals). Així mateix, se suprimeixen altres mesures no farmacològiques que tenen una afectació important en l'activitat dels distints sectors econòmics, això és: les limitacions en els aforaments en empreses de serveis i comerç minorista, activitats culturals d'arts escèniques i musicals i d'espectacles públics, instal·lacions i equipaments esportius, competicions esportives (públic), parcs i fires d'atraccions, equipaments cívics; interiors d'establiments de restauració, salons de joc, casinos i sales de bingo, activitats lúdiques en espais tancats, i les limitacions en el règim horari de les activitats no essencials, que recuperen el que els correspon conforme a la normativa sectorial aplicable. També se suprimeix en l'àmbit de la restauració, la limitació del nombre de comensals (deu) per taula; que ara es formula com a recomanació, tot mantenint la distància mínima de seguretat d'1,5 metres entre comensals de taules o grup de taules diferents.

La resta de mesures, essencialment, es mantenen. Així, es mantenen les mesures d'higiene i de prevenció generals corresponents al deure de protecció individual i col·lectiu establert per a la ciutadania i a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o que es trobi obert al públic, d'acord amb el marc legal establert per la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19; i, per a determinats sectors d'activitat, es continuen aplicant els plans sectorials específics i protocols organitzatius aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT sempre que segueixin vigents, en aquelles mesures organitzatives que no contradiguin la Resolució, d'aplicació preferent, ni comportin limitacions en l'exercici de l'activitat que hagin estat aixecades. També es perllonguen les restants mesures de prevenció que afecten les condicions d'exercici de distintes activitats, en funció del risc de transmissió que comporten. Entre d'elles, la més severa és el tancament dels locals i establiments d'activitats recreatives musicals (discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos).

Altres mesures a destacar són les mesures preventives especials en aquells equipaments esportius que poden arribar a concentrar més de 10.000 persones, per minimitzar el risc de contagi i propagació de la COVID-19 que comporta l'aglomeració d'un gran nombre de persones sovint procedents de territoris amb diferents situacions epidemiològiques, i la recomanació del teletreball, atès que és una mesura que redueix els desplaçaments, la mobilitat, la densitat de persones en el transport públic i les interaccions socials en l'àmbit dels centres de treball i establiments de restauració.

La durada de les mesures s'estableix per set dies, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta Resolució.

Aquesta Resolució entra en vigor a les 00.00 hores del dia 28 de gener de 2022.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC