• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


Resolució SLT/177/2022, de 2 de febrer, publicada al DOGC número 8598, de 3 de febrer de 2022

03/02/2022

Ateses les dades d'inflexió de la corba epidèmica, de disminució del nombre de contagis i de reducció de l'impacte en els indicadors assistencials, tant en l'àmbit hospitalari com de l'atenció primària, el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya proposa continuar amb la desescalada gradual, iniciada el 21 de gener de 2022 amb la revisió de les mesures vigents, per un nou període de 14 dies.

En primer lloc, des del moment de l'entrada en vigor d'aquesta Resolució, es revisa la recomanació del teletreball i s'estableix la recomanació de la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i el foment de l'ús del teletreball quan sigui possible. Se suprimeix també, coherentment, la recomanació de l'ús de mitjans telemàtics per a les activitats de formació.

En segon lloc, es revisa la situació del sector d'activitat econòmica englobat en el concepte de l'oci nocturn, tant de les activitats recreatives musicals subjectes a llicència o comunicació prèvia que encara romanen tancades com de les activitats recreatives extraordinàries actualment no permeses, amb independència de l'autorització que les empari. Es manté el tancament d'aquestes activitats per un període de 7 dies a partir de l'entrada en vigor de la Resolució, tenint en compte l'encara molt alta incidència de contagis actual, amb la finalitat d'assegurar uns indicadors de transmissió comunitària del SARS-CoV-2 significativament menors als descrits, segons la tendència evolutiva que indiquen les dades actuals.

La represa de les activitats recreatives musicals s'estableix per a les 00:00 hores del dia 11 de febrer de 2022, amb subjecció a les condicions d'exercici de l'activitat que s'estableixen en l'apartat 3.15, epígraf 2, alineades amb les previstes per a altres sectors d'activitat, amb l'objectiu de limitar el risc de contagis.

La revisió de les mesures abasta també la prohibició actual de les activitats de ball en el marc d'altres activitats (salons de banquets i com a activitats recreatives musicals en establiments de restauració), com també d'aquelles activitats recreatives musicals actualment obertes –sales de concert, cafès teatre i cafès concert. A partir de l'11 de febrer de 2022 es podrà ballar, amb mascareta. I també es revisa l'obligatorietat per a les activitats culturals d'arts escèniques i musicals que els assistents estiguin asseguts; a partir d'aquella data, podran disposar de públic a peu dret i ballant, amb mascareta.

La resta de mesures, essencialment, es mantenen. Així, es mantenen les mesures d'higiene i de prevenció generals corresponents al deure de protecció individual i col·lectiu establert per a la ciutadania i a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o que es trobi obert al públic, d'acord amb el marc legal establert per la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19; i, per a determinats sectors d'activitat, es continuen aplicant els plans sectorials específics i protocols organitzatius aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT sempre que segueixin vigents, en aquelles mesures organitzatives que no contradiguin la Resolució, d'aplicació preferent, ni comportin limitacions en l'exercici de l'activitat que hagin estat aixecades.

També es perllonguen les restants mesures de prevenció que afecten les condicions d'exercici de distintes activitats, en funció del risc de transmissió que comporten.

Les mesures contingudes en aquesta Resolució entren en vigor a les 00.00 hores del dia 4 de febrer de 2022, a excepció d'aquelles en què específicament es preveu que l'entrada en vigor s'estableix per a les 00:00 hores del dia 11 de febrer de 2022.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC