• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
L'FMC destaca el paper del món local per aconseguir un marc igualitari per a la llengua catalana
L'FMC destaca el paper del món local per aconseguir un marc igualitari per a la llengua catalana


La Federació de Municipis de Catalunya va participar ahir en la presentació de l’informe 'Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana', dins l’àmbit del Pacte Nacional per la Llengua
L'acte es va celebrar al Palau de la Generalitat i el va presidir el president de la Generalitat, Pere Aragonès


23/02/2022

La presentació d’aquest informe ha suposat el tret de sortida del procés participatiu del Pacte Nacional per la Llengua, que neix amb la voluntat d’aconseguir un acord de gran consens i suport. Una vegada presentat l’informe, s’inicia el procés participatiu que consta de diferents fases. La primera fase, prevista per al mes de març, serà d’informació i reflexió, on es faran presentacions territorials, activitats sectorials i conferències. La segona fase serà la de deliberació, que es portarà a terme amb sessions sectorials i també deliberacions autoorganitzades. A partir de l’1 d’abril està previst que s’iniciï la tercera fase de presentació de propostes, per finalitzar el procés el mes de setembre amb la devolució de les propostes finals.

La previsió és que a la tardor d’enguany s’assoleixi un acord en el marc del grup de treball pel Pacte Nacional per la Llengua. Aquest procés ha de conduir a la signatura el mes de desembre d’un document, el Pacte Nacional per la Llengua, que serà la base per al futur pla de política lingüística pluriennal.

En aquest full de ruta és imprescindible la màxima implicació en el procés participatiu, per recollir totes les veus de la societat civil. Els ajuntaments, com l’administració més pròxima a la ciutadania i la que coneix millor la realitat social del territori, hi juga un paper protagonista. És per això que la Federació de Municipis de Catalunya va manifestar en aquesta trobada l’oferiment de col·laboració per garantir, a través dels ens locals, la màxima difusió i participació en aquest procés que ha d’esdevenir en el Pacte Nacional per la Llengua.

El futur del català demana un debat constructiu perquè les bases lingüístiques del futur de Catalunya i de tota la comunitat lingüística siguin compartides tan àmpliament com sigui possible. En aquest sentit, l'FMC, juntament amb altres entitats, organitzacions, forces polítiques i també de tota la població, hi participa i es compromet pensant en la situació del català ara i en un futur i en com actualitzar les eines que l'han fet progressar fins ara, per tal d'assolir un Pacte Nacional per la Llengua que garanteixi la continuïtat del català com a llengua completa.

Els objectius del Pacte Nacional per la Llengua són incrementar els nivells de coneixement col·lectiu de la llengua; facilitar al màxim el seu ús en tots els sectors, tot parant especial atenció als àmbits més rellevants en què té menys presència, així com potenciar l’adopció del català entre les persones que no el tenen com a llengua de partida. Per aconseguir-ho, es parteix del diagnòstic de la situació actual de la llengua catalana i del debat i acord que ha de permetre dissenyar i dur a terme una política lingüística més transversal, més participativa i consensuada amb les forces polítiques, les organitzacions, les entitats i, en general, amb tota la població.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu NdP del govern


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC