• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es publiquen els mapes de les aigües afectades per la contaminació difusa
Es publiquen els mapes de les aigües afectades per la contaminació difusa


Resolució de 9 de maig de 2022, publicada al BOE número 121, de 21 de maig de 2022

23/05/2022

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, cada quatre anys, ha de fer públics els mapes amb la localització de les aigües afectades per la contaminació ocasionada pels nitrats, especialment, pels d'origen agrari, així com de les aigües que podrien veure's afectades per aquesta contaminació si no es prenen les mesures oportunes. La cartografia en la qual es localitzen les aigües afectades es troba a la disposició del públic en el portal web del Ministeri. Porta associat el codi criptogràfic (hash) utilitzant l'algorisme MD5, següent: *6b89bbb727146ca815b475851c41713b, que ho identifica inequívocament.

De la mateixa manera, el mapa digital conté la localització de les estacions de la xarxa de seguiment la concentració registrada del qual de nitrats ha superat els límits d'afectació establerts en el Reial decret 47/2022, de 18 de gener, o han estat definides com 'eutrofitzades' d'acord amb les anàlisis de registres reportats en el quadrienni 2016-2019. Per a cadascun d'aquests punts s'indiquen els valors de concentració que determinen l'afectació o, si escau, el resultat de l'avaluació d'eutrofització, el codi de la massa d'aigua associada i, en el seu cas, de la zona vulnerable en què es localitzen.

La informació assenyalada és coherent amb la recollida en l'últim informe de situació sobre aquesta mena de contaminació, referit al quadrienni 2016-2019, comunicat a la Comissió Europea en 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC