• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es convoquen les subvencions als ens locals de Catalunya per al disseny i la implantació de zones de baixes emissions per als anys 2022, 2023, 2024 i 2025
Es convoquen les subvencions als ens locals de Catalunya per al disseny i la implantació de zones de baixes emissions per als anys 2022, 2023, 2024 i 2025


Resolució ACC/1441/2022, de 2 de maig, publicada al DOGC número 8674, de 24 de maig de 2022

24/05/2022

La convocatòria d’ajuts es fa d'acord amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre ACC/224/2021, d'1 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a ens locals per al disseny i la implantació de zones de baixes emissions (DOGC núm. 8558, de 7.12.2021).

Els beneficiaris són els municipis i altres ens locals amb població compresa entre 20.000 i 230.000 habitants, d'acord amb les dades disponibles de l'Idescat corresponents a l'any 2020.

El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos que computen des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC. Totes les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació que preveu l'apartat 8 de les bases reguladores.

Els ajuts que preveu aquesta resolució, per un import total de 6.000.000 d'euros, van a càrrec dels pressupostos del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC).

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC