• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
L’FMC clou el Seminari de Dret Local parlant de l’habitatge assequible i fent un balanç de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa
L’FMC clou el Seminari de Dret Local parlant de l’habitatge assequible i fent un balanç de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa


Més de 250 electes i tècnics locals han participat en la 34a edició del Seminari de Dret Local de la Federació de Municipis de Catalunya, que va començar l’1 d’octubre i avui ha celebrat la seva sessió de cloenda
En aquesta ocasió, hem parlat de l’habitatge assequible i la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i també hem analitzat La Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa: balanç i perspectives


10/06/2022

La inauguració d’aquesta última sessió de cloenda del Seminari de Dret Local organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya, que està tenint lloc aquest matí, ha anat a càrrec de Susanna Mérida López, secretària general adjunta de l'FMC; Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari de Dret Local; Petra Mahillo García, secretària general de la Diputació de Barcelona; i Àngels Orriols Sallés, lletrada consistorial de l’Ajuntament de Barcelona.

Per parlar de l’habitatge, ens han acompanyat Montserrat Pareja Eastaway, professora d’Economia de la Universitat de Barcelona i vicepresidenta de la Xarxa Europea per a la Investigació de l’Habitatge (ENHR), i Javier Burón Cuadrado, gerent d´Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona. En la ponència, ens han fet una petita introducció explicant el context al món en general i a Espanya en particular, ha parlat del mercat de lloguer a Espanya, de les mesures pal·liatives, del control de lloguers i del finançament d’habitatge assequible i ens ha fet reflexionar sobre com es pot aconseguir major agilitat en les instàncies públiques per operar amb els agents privats o com es pot potenciar l'àmbit local perquè generi recursos dirigits a la provisió habitatge assequible, entre d’altres qüestions.

La segona ponència ha anat a càrrec de Luis Martín Rebollo, catedràtic de Dret Administratiu i professor emèrit de la Universitat de Cantàbria, que ha parlat de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa. Així ha explicat les funcions de la justícia administrativa i ens ha posat en antecedents de la vigent llei jurisdiccional de 1998, fent un balanç sobre la seva elaboració i les seves principals característiques, el seu funcionament i quines són les referències i les dades que s’han de considerar. Ha acabat enunciant algunes dades referides en particular a Catalunya i quines són les perspectives de futur, i ha conclòs que es tanca així un llarg trajecte i es consolida una lenta transformació d’una peça essencial de l’organització institucional dels poders públics i essencial, perquè és un element de control i garantia i una tècnica de protecció individual, a més de ser un factor polític de primera magnitud perquè contribueix a moderar els conflictes, alhora que constitueix una valuosa tècnica d’integració social.

Finalment, intervé Isidre Costa, director de Serveis Jurídics, Contractació i Patrimoni de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona (IMHAB), La gènesi de la seva ponència està en les darreres modificacions legislatives en matèria d’habitatge, per exemple com afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la regulació dels habitatges buits o desocupats permanentment. En aquest sentit, fa una valoració d’allà on venim i les dificultats que en aquesta matèria han patit els ajuntaments per aconseguir l’objectiu d’instar i aconseguir la seva ocupació amb les eines disciplinàries de què disposen. A més, explica l’evolució del control i erradicació de les situacions de desocupació permanent dels habitatges i la contextualització des de la perspectiva de l’Ajuntament de Barcelona.

Per acabar la sessió, al grup 1 intervé Carmen Alonso Higuera, secretària de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per parlar dels encàrrecs de gestió versus encomanes de gestió; i al grup 2, per parlar de la carrera d’obstacles dels ajuntaments per sancionar i expropiar per la desocupació dels habitatges, comptem amb Isidre Costa i Ribera, director dels Serveis Jurídics, Contractació i Patrimoni de l'Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC