• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions destinades al Projecte Treball als Barris
Subvencions destinades al Projecte Treball als Barris


La Resolució EMT/1908/2022, de 15 de juny, publicada al DOGC número 8694, de 22 de juny de 2022, obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris (SOC-Projecte Treball als Barris) (ref. BDNS 634314)

22/06/2022

Aquesta resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l'any 2022 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions previstes en l'Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als Barris publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 26 de juliol; DOGC núm. 7672, modificada per l'Ordre TSF/171/2020, de 7 d'octubre, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 13 d'octubre, DOGC núm. 8245.

Les actuacions subvencionables són les que preveu la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol.

Les entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les que recull la base 3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol.

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitza el dia 15 de juliol de 2022 inclòs.

Els llocs i els mitjans per presentar les sol·licituds seran els establerts a la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol.

Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits a la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC