• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
La formació de l’FMC continua creixent, amb un 2023 carregat de novetats
La formació de l’FMC continua creixent, amb un 2023 carregat de novetats


El Pla de formació de la Federació de Municipis de Catalunya per al 2023, que ahir va aprovar el Comitè Executiu de l’entitat, ha previst incrementar tant el nombre d’accions formatives com la temàtica de les mateixes i els col·lectius de professionals de l’àmbit local al qual es dirigeixen. L’objectiu és proporcionar formació per encarar noves necessitats com les que es produeixen en l’àmbit social, esportiu, cultural, de salut, ambiental, econòmic, tecnològic i legal, entre d'altres

24/01/2023

Per a la Federació de Municipis de Catalunya els principis de transparència i de bon govern esdevenen fonamentals i necessaris per dur a terme las tasca diària dels empleats i responsables públics. I és precisament en l’exercici d’aquestes funcions que resulta imprescindible l’adequació constant a les normes jurídiques i procedimentals que garanteixin una impecable i rigorosa execució.

Així, el nostre pla de formació se centra continuar proveint els treballadors de l’administració local de les eines necessàries per encarar amb total garantia els processos de derivats de la gestió econòmica, de la gestió de personal i de la contractació de serveis per part de les entitats locals. També aportem coneixements sobre la legislació vigent en matèria de projectes i programes de finançament europeu i de protecció de dades i drets digitals, garantir els instruments necessaris per fer front a qüestions cabdals com la transparència i el bon govern, l’emergència climàtica o la salut mental, etc. L'objectiu és afavorir la promoció i la carrera professional dels treballadors públics per facilitar el seu desenvolupament professional i el seu progrés i promoure una constant actualització de coneixements que permeti millorar la comunicació i les habilitats d’atenció a la ciutadania i que comporti, així, una millora de la gestió de l’entorn organitzatiu i un increment del rendiment del sector públic.

En aquest sentit, una finalitat que volem aconseguir amb la nostra activitat formativa és també proporcionar formació "sectorial" i especialitzada, aportant coneixements en sectors tan canviants com el medi ambient, la sostenibilitat, la funció pública o l'urbanisme, fent una èmfasi especial en la sostenibilitat pressupostària, l’administració electrònica i l’e-govern. A més, aquest 2023 s’ha optat també per proporcionar formació específica a diversos col·lectius els quals, atesa l’especificitat dels serveis que presten, tenen poca presència en ens plans de formació de caire més generalista, com és el cas dels tècnics d’esports, de cultura, de joventut, de salut pública o de serveis socials. Així s’organitzaran 36 cursos, dels quals es preveuen diferents edicions, essent un total de 68 edicions.

El Pla de formació de l’FMC 2023, a més, té previst desenvolupar un conjunt d'accions vinculades a la promoció professional i al desenvolupament de la carrera professional. Algunes d'aquestes accions tenen ja una llarga trajectòria en el temps, atès l'interès estratègic de la nostra entitat a mantenir-les. La seva consolidació en el temps ha propiciat que siguin expressament reconegudes com un mèrit professional específic en el desenvolupament de la carrera i de la promoció professionals. En concret ens referim al Seminari Tècnic Local, amb 9 sessions al llarg de l'any, el Seminari de Relacions Col·lectives, amb 4 sessions, i el Seminari de Dret Local, que enguany arriba a la seva 36 a edició. Com a novetat i atesa la demanda de proporcionar a interventors, tresorers i gestors econòmics de l’administració local un fòrum estable per analitzar qüestions de caràcter econòmic i pressupostari, enguany es programa, per primera vegada un Seminari de Gestió Econòmica Local.

Properament us farem arribar la relació completa dels cursos programats durant tot l’any 2023.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més formació FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC