• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
El 3r. Informe d'Execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència apunta que s'han resolt convocatòries de fons Next Generation EU per 23.300 milions d'euros, que financen més de 190.000 projectes
El 3r. Informe d'Execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència apunta que s'han resolt convocatòries de fons Next Generation EU per 23.300 milions d'euros, que financen més de 190.000 projectes


Aquest va ser presentat per la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, i la ministra d'Hisenda i Funció Pública, Maria Jesús Montero

17/02/2023

Espanya va accelerar el 2022 l'execució dels fons Next Generation EU (NGEU), amb més de 23.300 milions d'euros en convocatòries d'ajudes i licitacions resoltes al tancament del 2022 que estan finançant més de 190.000 projectes d'empreses, centres de recerca, ciutadans i administracions a tots els territoris, així es desprèn del III Informe d'Execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), presentat pel govern de l'Estat, aquest dijous 16 de febrer (els podeu veure als documents adjunts).

Per aconseguir l'efectivitat en el desplegament dels fons NGEU, des del 2021, segueix aquesta informació, s'ha desenvolupat una arquitectura de cogovernança i col·laboració amb les comunitats i les ciutats autònomes, els agents socials i econòmics i els grups polítics que ha suposat la celebració de 139 conferències sectorials, 14 reunions de la taula de diàleg social del PRTR, s'han fet 32 manifestacions d'interès i s'han mantingut més de 35 reunions bilaterals amb les comunitats autònomes.

Com a resultat de l'intens procés de cogovernança, al tancament del 2022 s'han resolt convocatòries d'ajudes i licitacions per 23.300 milions d'euros, un 82% de les quals corresponen a l'Administració General de l'Estat.

A més, s'han assignat 20.628 milions d'euros a les comunitats autònomes a través de les conferències sectorials celebrades per a la seva gestió directa en els seus àmbits de competència, com ara educació, habitatge, sanitat i polítiques socials, i mitjançant diferents subvencions i convenis. En concret, Catalunya ha rebut 3.039 milions d'euros, d'aquests fons. El 2022, prop del 20% de les convocatòries resoltes van correspondre als governs autonòmics, les quals jugant un paper clau en fer arribar els fons NGEU al teixit productiu.

Apunta també aquesta informació, que els recursos que sumen el conjunt de governs locals són de 4.900 milions d'euros que han rebut a través de les convocatòries llançades per l'Estat i altres convenis per a rehabilitació i eficiència d'edificis públics, zones de baixes emissions a centres urbans, digitalització de l'administració o passadissos verds.

Descriu amplament la informació com els fons NGEU estan arribant a l'economia real, finançant més de 190.000 projectes a tot el territori, a través de diferents programes definits com a estratègics.

De la mateixa informació es llegeix que la flexibilització dels tràmits i procediments administratius per agilitzar el desplegament dels fons NGEU es fa garantint els mecanismes de control i transparència del PRTR. De fet, l'executiu central ha impulsat mesures addicionals alineades amb les recomanacions de les institucions europees i les millors pràctiques de la UE.

Acaba la informació amb l'anunci de l'elaboració de l'Addenda, que engegarà la segona fase del PRTR, amb la qual es mobilitzaran 94.300 milions d'euros de fons europeus entre transferències i crèdits, addicionals als 70.000 milions d'euros de la primera fase del PRTR, aprovada el 13 de juliol de 2021. Sobre la base del projecte publicat el passat 20 de desembre (aquí més informació), es completarà el document i s'enviarà el primer trimestre de l'any a la Comissió Europea per a la seva validació.

Font: Govern de l'Estat - 16 de febrer 2023.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Accés a la informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC