• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Analitzem la realitat municipal rural i les tècniques de contractació pública, en la sessió del Seminari de Dret Local que té lloc avui
Analitzem la realitat municipal rural i les tècniques de contractació pública, en la sessió del Seminari de Dret Local que té lloc avui


En la sessió que estem portant a terme aquest matí reflexionem sobre el despoblament i la necessitat d’un règim jurídic especial per als petits municipis per poder lluitar contra aquest despoblament; i també donarem a conèixer les diferents tècniques de racionalització de la contractació pública en la Administració local. En la segona part d’aquesta sessió fem una anàlisi de la regulació de la nova taxa municipal per la prestació del servei de gestió de residus i debatem sobre el sistema d’actuació urbanístic per expropiació per executar el planejament

10/03/2023

En la primera ponència, que ha anat sobre la realitat actual dels municipis rurals, la ponent Diana Santiago Iglesias, professora de Dret Administratiu de la Universitat de Santiago de Compostela, ha parlat sobre el desequilibri demogràfic territorial a Espanya, la diversitat de la planta municipal, els municipis rurals despoblats o amb risc de despoblament, la reforma del règim jurídic dels petits municipis com a remei contra el despoblament i la necessitat d’elaborar un estatut bàsic per als petits municipis.

El segon ponent ha estat Miguel Ángel Bernal Blay, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa, que ha explicat quines són les tècniques de racionalització de la contractació pública en l'Administració local: en especial, els acords marc.

Finalment, al grup I, per analitzar la regulació de la nova taxa municipal per la prestació del servei de gestió de residus, concretament sobre la implantació de la taxa i l’ordenança fiscal, comptem amb Cristina Prieto Bermúdez, directora de Serveis de Gestió Tributaria.

El darrer ponent és Joan Domingo i Pujol, coordinador Supervisió Jurídica de la Direcció d’Assessoria Jurídica de l’INCASOL, que ha parlat sobre el sistema d’actuació urbanístic per expropiació per executar el planejament: els conceptes fonamentals, el sistema d’actuació per expropiació per executar la gestió urbanística d’un planejament, la tramitació de l’expropiació urbanística, l’expropiació urbanística per constituir patrimonis públics de sòl i habitatge i l’expropiació per dur a terme la gestió d’actuacions urbanístiques aïllades.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC