• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Inaugurem la 25a edició del Seminari Tècnic Local amb una sessió dedicada a analitzar el repte de la regeneració urbana
Inaugurem la 25a edició del Seminari Tècnic Local amb una sessió dedicada a analitzar el repte de la regeneració urbana


Estem vivint moments de canvi que posen a prova la nostra capacitat d’adaptació i la nostra resiliència. A nivell mundial la pandèmia ha demostrat que res és per sempre i que les coses poden canviar d’un moment a l’altre. D’aquest episodi hem d’aprendre què podem fer diferent per no tornar al mateix punt; i, a nivell local és un bon moment per pensar com volem enfocar els propers 4 anys

Des de l’FMC hem triat alguns d’aquests reptes per estructurar aquesta nova edició del Seminari Tècnic Local, que comença avui i que acabarà el 15 de desembre


17/03/2023

La inauguració d’aquesta 25a edició ha anat a càrrec de Susanna Mérida, secretària general adjunta de la Federació de Municipis de Catalunya, i de Pere Montaña Josa, director del Seminari.

A continuació, per parlar de les polítiques de rehabilitació davant la segregació i els seus efectes, Oriol Nel·lo i Colom, professor del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha introduït els trets definitoris de la segregació residencial i quins són els seus efectes, ha explicat els seus condicionants i ha fet un pas per la tradició catalana en les polítiques de rehabilitació. Per acabar la seva ponència, ha exposat quins són els reptes per a les polítiques de rehabilitació, com per exemple la necessària cooperació a escala metropolitana, la transversalitat de les actuacions o la implicació de la ciutadania; i ha conclòs amb alguns elements a debatre, com els objectius de renovació urbana i les polítiques socials com a elements de redistribució, la forma de gestió (transversalitat i cooperació, implicació veïnal...), quins són els instruments administratius i els recursos, i com s’ha d’implicar la ciutadania, entre d’altres.

Per la seva part, Mònica Beguer Jornet, arquitecta i Helena Cruz, doctora en geografia, sòcies de l’estudi d’urbanistes TerritorisXLM, han parlat de les eines i les estratègies per impulsar la regeneració urbana. Així, han afirmat que Davant la necessitat que l’espai urbà disposi de millors condicions d’habitabilitat i de resiliència contra el canvi climàtic i les desigualtats socials, la regeneració urbana esdevé un repte prioritari per a gairebé tots els pobles i ciutats. La planificació de les estratègies i actuacions de regeneració urbana d’un determinat àmbit es pot afrontar des de diferents escales, eines o instruments; i, per aquest motiu, han presentat tres projectes que van de la planificació estratègica als instruments urbanístics, com a mostra de diferents eines per a l’impuls de la regeneració urbana a tres àmbits diferents: una ciutat metropolitana com Barcelona, un barri com el de Las Flores, a A Coruña, i un nucli antic com la vila closa de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra.

La tercera ponència d’avui, amb el títol ‘Modificació del Pla General Metropolità per a la millora urbanística i ambiental dels barris de Gràcia’, anirà a càrrec de Sebastià Jornet i Forner, arquitecte urbanista i Premi Nacional d’Urbanisme, i d’Ignasi Grau Roca, enginyer agrònom. En aquest cas, analitzaran quins han estat els antecedents de planejament d’aquesta modificació, faran un recorregut pel patrimoni de Gràcia, explicaran la gran assignatura pendent: habitatge protegit, i explicaran el contingut de l’informe ambiental i l’ordenació de les activitats urbanes, i acabaran parlant de la mobilitat, les afectacions, l’ordenació física i la gestió.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC