• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Convocatòria per a l'any 2023 de les subvencions per a noves oportunitats de negoci
Convocatòria per a l'any 2023 de les subvencions per a noves oportunitats de negoci


Resolució EMT/1742/2023, de 19 de maig, publicada al DOGC número 8923, de 25 de maig de 2023

25/05/2023

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes a la Resolució EMT/1514/2023, de 3 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci (DOGC núm. 8910 de 8.5.2023).

El procediment per a la presentació de les sol·licituds s'estableixen a la base 6 de les bases reguladores d'aquests ajuts.

Els terminis de presentació de sol·licituds serà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del 30 de juny de 2023.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC