• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Consulta totes les convocatòries obertes del programa LIFE
Consulta totes les convocatòries obertes del programa LIFE


Aquest programa es divideix en dos subprogrames, un de medi ambient i un altre de canvi climàtic, a més dels de governança i informació climàtica, dels projectes integrats, els preparatoris i l'assistència tècnica

06/06/2023

Consulta les convocatòries obertes del Programa de Medi Ambient i Acció pel Clima (LIFE). Aquest programa es divideix en dos subprogrames, un de medi ambient (que representa el 75% de la dotació financera global) i un altre de canvi climàtic (que representa el 25% de la dotació).

- Mitigació del canvi climàtic: El subprograma d'acció climàtica dóna suport a projectes en les àrees d'energies renovables, eficiència energètica, agricultura, ús del sòl i gestió de torberes.

Ofereix subvencions per a les millors pràctiques, projectes pilot i de demostració que contribueixen a la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, la implementació i el desenvolupament de la política i la legislació de la UE, les millors pràctiques i les solucions. La Comissió Europea busca especialment tecnologies i solucions que estiguin preparades per ser implementades en condicions properes al mercat, a escala industrial o comercial, durant la durada del projecte.
El subprograma també promou l'intercanvi de coneixements i enfocaments integrats, com ara estratègies de mitigació del canvi climàtic i plans d'acció a escala local, regional o estatal.

Els projectes reben un cofinançament de fins a un 55%.

- Adaptació al canvi climàtic: El programa LIFE cofinança projectes en les àrees de resiliència a l'escassetat d'aigua, sequeres, incendis forestals o inundacions, tecnologies adaptatives per a sectors econòmics i salvaguarda dels recursos naturals.

Ofereix subvencions d'acció per a les millors pràctiques, projectes pilot i de demostració que contribueixen a augmentar la resiliència al canvi climàtic. La Comissió Europea busca especialment tecnologies i solucions que estiguin preparades per ser implementades en condicions properes al mercat, a escala industrial o comercial, durant la durada del projecte.
El subprograma climàtic també promou el desenvolupament i la implementació de la política de la UE sobre adaptació al canvi climàtic, bones pràctiques i solucions per a l'adaptació al canvi climàtic, inclosos els enfocaments basats en els ecosistemes i l'intercanvi de coneixements.

Els projectes reben un cofinançament de fins a un 55%.

També hi trobareu els de:

- Governança i informació climàtica: El programa finança projectes en els àmbits de la sensibilització, la formació i la creació de capacitats, el compliment i l'aplicació de la llei, el desenvolupament del coneixement i la participació de les parts interessades.
LIFE ofereix subvencions d'acció per a projectes d'informació, sensibilització i difusió en matèria climàtica. Això inclou el suport públic i de les parts interessades a l'elaboració de polítiques de la UE, el suport a la comunicació, la gestió i la difusió d'informació per facilitar l'intercanvi de coneixements i plataformes de cooperació, la promoció i la contribució a un compliment més eficaç i l'aplicació de la legislació climàtica de la UE, la formació i el foment del desenvolupament i difusió de bones pràctiques i enfocaments polítics.

Els projectes reben un cofinançament de fins a un 55%.

- Projectes integrats: Els projectes integrats són projectes estratègics que donen suport als estats membres de la UE per aconseguir la plena implementació de les estratègies o plans d'acció exigits per la legislació ambiental i climàtica de la UE. S'apliquen a escala nacional o regional, amb la participació de les autoritats rellevants i pressupostos molt importants de diverses fonts nacionals i de la UE, amb una durada mitjana de 6 a 10 anys.
En el marc del subprograma d'acció climàtica, aquests projectes a gran escala implementen plans, estratègies o fulls de ruta principalment en les àrees de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Els projectes reben un cofinançament de fins a un 60%, amb una mitjana de 10 milions d'euros de subvenció LIFE per projecte.

- Projectes preparatoris: Els projectes preparatoris aborden necessitats específiques per al desenvolupament i la implementació de la política i la legislació ambiental de la UE. Els temes concrets s'indiquen a la convocatòria anual de propostes.

Els projectes reben un cofinançament de fins a un 60%.

- Assistència tècnica: Els projectes d'assistència tècnica ofereixen subvencions d'actuació i suport financer per ajudar els sol·licitants a preparar projectes integrats.

Els projectes reben un cofinançament de fins a un 60%.

Finalment, es poden consultar les gravacions dels seminaris web referents a les convocatòries del programa LIFE en el següent enllaç (aquí). 

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Accés a les convocatòries


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC