• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Serveis d'assessorament per construir capacitats en la contractació d'innovació
Serveis d'assessorament per construir capacitats en la contractació d'innovació


Horizon Europe

14/09/2023

El Programa Marc Horitzó Europa (HORIZON), té oberta la convocatòria anomenada Serveis d'assessorament especialitzat per construir capacitats en la contractació d'innovació (HORIZON-EIE-2023-CONNECT-02-02).

S'espera que els resultats del projecte contribueixin a tot el previst a continuació:
- Promoure les oportunitats que la contractació d'innovació obre per als contractants públics;
- Millorar la familiaritat dels compradors públics amb els processos de contractació d'innovació que podrien
conduir a l'establiment d'estratègies de contractació d'innovació sostenibles i a llarg termini;
- Més implicació de les comunitats de contractants públics amb Petites i Mitjanes
Empreses (pimes), empreses emergents, incubadores, acceleradores i institucions de recerca
impulsar la demanda d'innovació i detectar solucions innovadores;
Contribuir a un canvi cultural en la percepció dels compradors públics sobre l'adopció del risc
solucions innovadores;
- Estimular la resposta de les pimes a les necessitats i reptes dels compradors públics amb l'objectiu de disminuir
possibles incerteses;
- Millorar la capacitat dels contractants per comunicar les seves necessitats i identificar innovadors
proveïdors que podrien abordar-los de manera efectiva;
- Desplegar la col·laboració de socis públics i privats en els processos de co-disseny per fer coincidir les seves necessitats i identificar les tecnologies existents que podrien donar lloc a la contractació d'innovació.

Impacte esperat:
- Ecosistemes d'innovació interconnectats, inclusius i més eficients a tota la UE que s'aprofiten dels punts forts existents dels ecosistemes europeus, nacionals, regionals i locals i impliquen nous grups d'interès menys ben representats i territoris d'innovació menys avançats, incloses les zones rurals, per establir, dur a terme i assolir ambicions col·lectives abordant reptes en benefici de la societat, incloses les transicions ecològiques, digitals i socials, i fer avançar l'Espai Europeu de Recerca i la Nova Agenda Europea d'Innovació;
- Millorar la connectivitat de la xarxa transfronterera i la col·laboració interregional de les valls regionals d'innovació reforçant la seva capacitat per crear, reorientar i renovar cadenes de valor europees cap a la transició verda i digital sostenible i l'autonomia estratègica oberta de la UE als països i/o regions de la UE;
- Enfortir i ampliar la cooperació entre ecosistemes d'innovació a tot el món;
- Fomentar ecosistemes d'innovació més inclusius i amb igualtat de gènere;
- Reduir les desigualtats territorials en l'accés al suport a la innovació.

Grup(s) destinatari(s): licitadors públics i privats, empreses estatals, pimes i empreses emergents, organitzacions de recerca i tecnològica, agències d'innovació i altres organismes públics responsables de promoure la contractació per a la innovació, l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT) i Comunitats de Coneixement i Innovació (KIC).

La convocatòria compta amb un pressupost de 60 milions d'euros, amb finançament previst per projectes de 8 a 12 milions d'euros i un total de 6 projectes a finançar. Es finança un 50%.

El termini de la convocatòria té com a data límit el 21 de setembre de 2023, a les 17:00 hores (hora de Brussel·les).
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Accés a la convocatòria
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC