• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Convocatòria per a la Cocreació de la Nova Bauhaus Europea
Convocatòria per a la Cocreació de la Nova Bauhaus Europea


Urban Mobility

14/09/2023

Urban Mobility és una iniciativa de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT) que des del gener de 2019 treballen per fomentar canvis positius en la manera de moure's per les ciutats per tal de fer-les llocs més habitables.

Amb un pressupost de 360.000 euros, l'objectiu general d'aquesta convocatòria de propostes Cocreació Nova Bauhaus Europea (NEB) és demostrar noves solucions per impulsar la transformació de les ciutats, rurals i periurbanes, apropant les persones i les comunitats a la natura, aportant el sentit de pertinença, atenent les necessitats dels territoris i comunitats que necessitaven una atenció específica, i transformant les cadenes de valor i la vida dels materials cap a la circularitat.

Aquesta convocatòria de propostes està oberta a persones jurídiques tant públiques, com privades establertes als estats membres de la Unió Europea (UE) i/o a tercers països associats a Horitzó Europa (HE).

Les sol·licituds han de ser un consorci d'un mínim de 2 socis i un màxim de 4 socis. Un d'aquests socis ha de ser una ciutat, una regió o una entitat afiliada a una ciutat o regió situada en un estat membre de la UE o un tercer país associat a HE.

La taxa de finançament és del 75% fins a 45.000 euros per a cada projecte, deixant el 25% restant a ser cofinançat pel sol·licitant.

En total, 8 projectes seleccionats (idealment, com a mínim 1 proposta per EIT Community NEB Challenge) es poden implementar a 6 regions/ciutats ubicades als estats membres de la UE o als països associats a HE des de febrer de 2024 fins a desembre de 2024.

El termini de sol·licituds com a molt tard és fins al 16 d'octubre de 2023 a les 17:00 hores (hora central europea) a través de la plataforma de presentació electrònica PLAZA (aquí). 
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Accés a tota la informació de la convocatòria
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC