• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Pla de millora d'oportunitats educatives (PMOE) durant el curs 2023-2024
Pla de millora d'oportunitats educatives (PMOE) durant el curs 2023-2024


Resolució EDU/3139/2023, de 12 de setembre, publicada al DOGC número 9001, de 15 de setembre de 2023

15/09/2023

Es modifica part del contingut referent als objectius del PMOE PROA+, les etapes educatives que hi poden participar, i els mecanismes i les estratègies per a l'assoliment dels objectius, que afecta el curs 2023-2024 i es deixa sense efectes la Resolució EDU/1931/2022, de 17 de juny.

L'annex 1 conté la regulació del PMOE PROA+.

L'annex 2 conté el model de document d'acord de corresponsabilitat.

La regulació per al curs 2023-2024 no té afectació sobre els cursos anteriors.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC