• E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Associació plural formada per municipis i d’altres ens locals de Catalunya constituïda per a la defensa i la promoció de l’autonomia local
100 QÜESTIONS SOBRE L'LRSAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
REVISTA FMC
100 QÜESTIONS SOBRE L'LRSAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
REVISTA FMC
27/03/2015
Valoració de l'FMC del Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
27/03/2015
La Federació de Municipis, en la tramitació del Projecte de llei del voluntariat
27/03/2015
Les entitats municipalistes reafirmen el seu compromís amb l’atenció social
26/03/2015
Representants de la UCEC s'entrevisten amb el president de l'FMC
25/03/2015
L'FMC dóna el seu parer al Parlament sobre la igualtat entre homes i dones
27/03/2015
Valoració de l'FMC del Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
27/03/2015
La Federació de Municipis, en la tramitació del Projecte de llei del voluntariat
27/03/2015
Les entitats municipalistes reafirmen el seu compromís amb l’atenció social
26/03/2015
Representants de la UCEC s'entrevisten amb el president de l'FMC
25/03/2015
L'FMC dóna el seu parer al Parlament sobre la igualtat entre homes i dones
/ PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
Aquest portal té per objecte ampliar i reforçar la transparència de les activitats de la Federació


/ GOVERN LOCAL
Govern Local


/ PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
Aquest portal té per objecte ampliar i reforçar la transparència de les activitats de la Federació
/ GOVERN LOCAL
Govern Local
/ ÚLTIMA HORA
/ ÚLTIMA HORA