Associació plural formada per municipis
i altres ens locals de Catalunya
constituïda per a la defensa i
la promoció de l’autonomia local

la federació
ALFARRÀS
Alcalde: Joan Carles García i Guillamon
El Segrià, Lleida
Població: 2.795
Superfície: 11,51 km2
http://ajuntamentalfarras.cat