• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Associació plural formada per municipis i d’altres ens locals de Catalunya constituïda per a la defensa i la promoció de l’autonomia local
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
REVISTA FMC
22/07/2016
L'FMC analitzarà la darrera jurisprudència del TS sobre la Reforma Laboral del 2012 i sobre l’extinció dels contractes laborals indefinits no fixos
22/07/2016
A informació pública l'Avantprojecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial
21/07/2016
Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals
21/07/2016
Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació amb la subcontractació
21/07/2016
Els aspectes claus de la Hisenda Local es debatran en una Jornada que organitza l'FMC conjuntament amb el CSITAL
22/07/2016
L'FMC analitzarà la darrera jurisprudència del TS sobre la Reforma Laboral del 2012 i sobre l’extinció dels contractes laborals indefinits no fixos
22/07/2016
A informació pública l'Avantprojecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial
21/07/2016
Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals
21/07/2016
Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació amb la subcontractació
21/07/2016
Els aspectes claus de la Hisenda Local es debatran en una Jornada que organitza l'FMC conjuntament amb el CSITAL
/ PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
Aquest portal té per objecte ampliar i reforçar la transparència de les activitats de la Federació
/ GOVERN LOCAL
La informació d'interès i actualitat per als governs i les administracions locals
/ PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
Aquest portal té per objecte ampliar i reforçar la transparència de les activitats de la Federació
/ GOVERN LOCAL
Govern Local