ODS – FOCUS D’INNOVACIÓ LOCAL:
Aprofitar l'experiència de la Covid-19 per combatre el sensellarismeUna part de les mesures d'urgència adoptades durant els primers mesos de la pandèmia de Covid-19 van anar encaminades a oferir un allotjament a les persones que dormien al carrer

19/04/2024
ODS número 1: Fi de la Pobresa i ODS número 10: Reducció de les Desigualtats

Una part de les mesures d'urgència adoptades durant els primers mesos de la pandèmia de la Covid-19 van anar encaminades a oferir un allotjament a les persones que dormien al carrer

ODS - FOCUS D’INNOVACIÓ LOCAL:
Ciutats mitjanes i canvi climàtic:
una oportunitat de desenvolupament sostenible

15/04/2024
ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 13: Acció climàtica

El canvi climàtic ja s'està deixant sentir arreu del món i té efectes especialment intensos en els entorns urbans. Les persones residents de les grans ciutats estan més exposats als riscos que comporta l'augment de les temperatures, l'increment de la freqüència i la gravetat de les inundacions i als episodis de sequera. En canvi, les ciutats intermèdies, aquelles que tenen entre 50.000 i 1 milió d'habitants, són molt més resilients a la crisi climàtica ja que gràcies a la seva grandària, més fàcilment gestionable, tenen una major capacitat d'adaptació, més cohesió social, més proximitat a entorns naturals, més capacitat d'innovació i generen moltes menys emissions contaminants

ODS – FOCUS D’INNOVACIÓ LOCAL:
Panorama de les ciutats del futur: construir una nova resiliència urbana

11/04/2024
ODS número 9: Indústria, Innovació i Infraestructures, ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides

Una de les lliçons que va deixar la pandèmia de la COVID-19 és la de posar de manifest les potencialitat de les noves tecnologies com a eina per afrontar i mitigar els efectes de crisis i catàstrofes

ODS- FOCUS D’INNOVACIÓ LOCAL:
Recomanació del Consell d'Europa sobre la democràcia deliberativa

08/04/2024
ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions sòlides

La deliberació i l'intercanvi d'idees són la base de la democràcia. Partint d'aquesta premissa el Consell d'Europa assenyala en aquesta Recomanació la importància d'organitzar processos de debat plurals i inclusius, complementant els mecanismes de la democràcia representativa, com a eina de reforçament de la qualitat democràtica i de la legitimitat de les decisions