La Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer han publicat l’edició 2022-2023 del Banc de Bones Pràctiques de governs locals (BBP), que recull 100 pràctiques que han demostrat resultats positius davant de problemes d’interès per al món local

L’objectiu d’aquesta publicació és donar a conèixer aquelles experiències inspiradores i de referència que poden ajudar els gestors locals a trobar solucions possibles als complexos problemes quotidians


06/11/2023

Any rere any el món local demostra una gran capacitat d’adaptació i resposta als múltiples desafiaments de l’actualitat. El BBP és una caixa de ressonància d’aquestes respostes innovadores i transferibles que es renova periòdicament i que compta amb un repositori històric de gairebé 900 experiències des de l’any 2010 i volem que sigui útil especialment per a aquells que s’enfronten a problemes cada cop més complexos i canviants.

En aquesta publicació es recullen experiències molt variades, per la temàtica, l’envergadura dels projectes o les entitats impulsores. Davant dels desafiaments que suposa la intel·ligència artificial, els ens locals demostren que són capaços d’adoptar aquests coneixements amb una intel·ligència que no perd de vista els valors, les particularitats o els recursos intangibles que són capaços d’aprofitar per fer possible allò que sembla impossible.

Aquest llibre recull un conjunt d’experiències exitoses implementades pels municipis i consells comarcals de Catalunya que han estat seleccionades per l’equip d’investigació del BBP en el període 2022-2023. 

També aquest llibre és un document alternatiu de divulgació de coneixement a tota la informació continguda de manera virtual al web del BBP. A banda de la publicació en paper, se n’ha fet una altra en format digital amb enllaços al web que permeten accedir a les fitxes completes de totes les pràctiques, així com als criteris d’avaluació.