
Abril 2023 Maig 2023 Juny 2023 Juliol 2023 Agost 2023 Setembre 2023 Octubre 2023 Novembre 2023 Desembre 2023 Gener 2024 Febrer 2024 Març 2024 Abril 2024 Maig 2024 Juny 2024 Juliol 2024 Agost 2024 Setembre 2024 Octubre 2024 Novembre 2024 Desembre 2024 Gener 2025 Febrer 2025 Març 2025 Abril 2025
Tipus d'events:
Focus d'Innovació Local
Jurídiques
Servei Info Europa
Actualitat
Comissions
Formació
Altres Actes

26.04.2024 al 31.01.2024

Divendres 26 d'abril de 2024 la Federació de Municipis de Catalunya organitza una nova edició del curs INFO DAYS SIE (Servei d'Informació Europea de l'FMC)

El Servei Info Europa (SIE), un servei de la Federació de Municipis de Catalunya en matèria de fons europeus, continua apropant l'actualitat de les polítiques públiques i objectius europeus de la Comissió Europea als governs locals i Consells Comarcals.

En aquesta sessió informativa que es realitzarà de manera virtual per mitjà de la plataforma Zoom, es detallen les últimes prioritats europees, els recursos i les principals novetats així com les diverses convocatòries d'interès.

  • Nou programa SIE: Sistema d'informació, característiques i formes de participació, servei d'assessorament.
  • (Nou) Observatori de les polítiques europees amb impacte local.
  • Presentació de programes / convocatòries obertes (e.g. CERV, Town Twinning, Interreg Europe).
  • Dubtes plantejats i resolts pels ens locals. 
  • Debat.

Els destinataris són el personal tècnic de l'Administració local que coordini i/o participi en projectes finançats amb fons europeus (àrees de relacions internacionals, promoció econòmica, serveis socials, educació, medi ambient, cooperació, etc.) així com secretaris i interventors, càrrecs electes i, en general, qualsevol tècnic municipal que vulgui ampliar coneixement en matèria de captació de recursos financers, de les entitats adherides a l'FMC.

El termini d’inscripció finalitza el divendres 19 d'abril de 2024.

segueix llegint

26.04.2024

La Federació de Municipis de Catalunya organitza una nova sessió informativa Info Day SIE

Aquesta sessió està adreçada al personal tècnic de l’Administració local que coordini i/o participi en projectes finançats amb fons europeus (àrees de relacions internacionals, promoció econòmica, serveis socials, educació, medi ambient, cooperació, etc.) així com secretaris i interventors, i en general, qualsevol tècnic municipal que vulgui ampliar coneixement en matèria de captació de recursos financers, de les entitats adherides a l’FMC.

El termini d’inscripció finalitza a les 15.00 hores del dia 19 d’abril de 2024.

segueix llegint

09.05.2024 al ..

L’FMC us proporciona les eines necessàries per afrontar amb èxit qualsevol intervenció davant d'un mitjà de comunicació o un altre tipus d’audiència

Durant aquesta activitat formativa, adreçada principalment a càrrecs electes, directius, responsables de comunicació, portaveus, assessors/es, comandaments intermedis i responsables d’àrea que hagin de parlar sovint en públic tant a nivell intern com extern, parlarem sobre com preparar una presentació i/o conferència (audiència/públic, espai, materials de suport audiovisuals, contingut i estructura de les presentacions/xerrades, recursos de memorització i tècniques d’improvisació i presència física i comunicació no verbal) i informarem de com cal parlar amb els mitjans (conèixer el món mediàtic, mantenir unes bones relacions amb els mitjans, comprendre les especificats dels mitjans i dels periodistes, com comunicar-se eficaçment amb els periodistes en el dia a dia o en situacions de crisi, com preparar i gestionar una entrevista, com saber transmetre un missatge clar i concís, aprendre a gestionar i respondre les preguntes del periodista, habilitats de comunicació dels portaveus, presència física i comunicació no verbal, conèixer les tècniques d’expressió audiovisual, i farem pràctiques d’entrevista per a diferents tipus de mitjans.

El termini d’inscripció finalitza el dia 2 de maig de 2024.

segueix llegint

15.05.2024

‘Governança en projectes de desenvolupament local’, nova activitat formativa de l’FMC

Els reptes globals acaben impactant en les realitats locals, però els governs locals no disposen de les competències, els recursos i els coneixements per poder donar-los resposta.

Les migracions, els canvis en els mercats, el canvi climàtic, entre d’altres empenyen els governs locals a cercar nous vies de concertació i treball en xarxa per establir mecanismes de governança amb més incidència i més resilients. Dins d’aquest marc, els ajuntaments, consells comarcals i ens locals necessiten un coneixement i una metodologia de treball que permeti nous mecanismes de governança en l’àmbit local.

Durant el curs tractarem la identificació dels reptes globals d’impacte local i els mecanismes per donar-los resposta, la importància del lideratge, les tipologies i els mecanismes d’exercir-lo, les eines adequades per a l’establiment d’objectius, les actuacions que se’n deriven i el seguiment adequat, els espais de treball necessaris i les dinàmiques de treball per garantir un funcionament dels projectes, i el treball amb una eina per a sistematitzar el treball amb els agents econòmics, socials i del coneixement, per a una bona implementació de la quàdruple hèlix.

El termini d’inscripció finalitza el dia 8 de maig de 2024.

segueix llegint

23.05.2024

L’FMC explica com elaborar un bon pla de comunicació

Durant aquesta acció formativa, us indicarem, entre d’altres, quines són les últimes tendències de la comunicació corporativa i les fases d’un pla de comunicació: auditoria, objectius, estratègies, públics, accions, control i seguiment. Les classes combinaran els exercicis pràctics amb el format lectiu.

El curs s’adreça principalment a professionals de la comunicació corporativa que volen desenvolupar un pla de comunicació per a l’organització en la qual treballen.

El termini d’inscripció finalitza el dia 16 de maig de 2024.

segueix llegint

23.05.2024

Com fer un correcte tractament de les dades personals a l'Administració local

El nou principi denominat ‘responsabilitat proactiva’ requereix que l’entitat analitzi quines dades tracta i amb quines finalitats ho fa. A partir d’aquest coneixement previ, ha de poder valorar el risc que pot generar aquest tractament i, d’acord amb aquesta valoració, adoptar les mesures de seguretat pertinents per protegir la dada personal i garantir la seva confidencialitat. Un dels supòsits que cal analitzar prèviament pels riscos que pot comportar és el tractament de dades de col·lectius vulnerables.

Per tant, és necessari que l’entitat sigui responsable i proactiva davant de tots els tractaments de dades personals que dugui a terme i faci partícips als seus treballadors, inclosos als responsables dels arxius, de la seva importància i del compliment per part d’aquests de la normativa indicada.

D’aquesta forma, l’entitat com a responsable del tractament s’ha de basar en el principi d’informació i formació, segons el qual, una de les claus per garantir la protecció de les dades personals en l’ entorn públic és informar i formar als treballadors que participen en el tractament de les dades en l’ àmbit públic, si be en ponderació amb el deure de transparència indicat anteriorment.

Tot això serà analitzat en aquest curs, on es parlarà del marc normatiu de l’RGPD i de la LOPDGDD, dels agents que intervenen en el seu tractament, de les bases legitimadores per al tractament de dades personals a l’àmbit públic, dels drets dels interessats en matèria de protecció de dades, de les mesures de protecció de les dades personals i de les noves garanties del drets digitals a la LOPDGDD i el límit del dret ala protecció de dades en transparència.

El termini d’inscripció finalitza el dia 16 de maig de 2024.

segueix llegint

22.04.2024 al 28.04.2024

Setmana sense soroll a Catalunya 2024

Enguany, es recupera la celebració de la Setmana Sense Soroll a Catalunya, que lidera la Generalitat de Catalunya, en coordinació amb la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, a través de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Amb el lema Gaudeix del silenci, la SSS del 2024 té com a objectiu posar en valor totes aquelles mesures permanents, actuacions i accions que permeten millorar la qualitat acústica del nostre entorn.

Animem als ens locals a adherir-s’hi.

segueix llegint

22.04.2024

Curs sobre els drets dels infants

El curs sobre els drets dels infants és una formació en línia d'autoaprenentatge que està estructurat en cinc unitats de contingut amb activitats diverses i ajudarà a assolir els objectius d'aprenentatge marcats en cada una de les unitats didàctiques que el formen.

Essent un curs en línia, es podrà accedir a l'hora del dia i des del lloc que sigui més còmode. A la guia de l'alumnat s'hi explica el funcionament general del curs, les seves característiques, la metodologia, l'estructura i el sistema d'avaluació. També s'hi facilita informació sobre l'Aula Virtual.
Recomanem llegir amb atenció l'estudi de les unitats didàctiques del curs abans d'iniciar-lo i esperem que sigui d'utilitat.

Els objectius són incorporar la perspectiva dels drets de la infància i l'adolescència de manera integral, tant en la pràctica professional com en el dia a dia del personal de les administracions públiques; conèixer la Convenció sobre els Drets de l'Infant amb la finalitat d'interioritzar-la i aplicar-la a l'exercici professional; deconstruir mites que hi ha al voltant dels drets humans per tal de comprendre millor determinades realitats i propiciar una major implicació dels professionals en la promoció dels drets dels infants; i donar compliment a l'article 42 de la Convenció sobre els Drets de l'Infant.

El curs s’adreça al personal de serveis territorials i de les administracions locals i té per objectiu incorporar la perspectiva de drets d’infants i adolescents en la pràctica professional i aplicar la Convenció sobre els Drets de l’Infant.

segueix llegint

24.04.2024 al 25.04.2024

ACUSTICAT, el Congrés Català d'Acústica

L’ACUSTICAT està organitzat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona amb el suport de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, l’Associació de Consultors Acústics de Catalunya, el Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de l’UPC i l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Granollers.

El Congrés compta amb un ampli suport d’empreses del sector, patrocinadores de l’esdeveniment que presentaran els seus serveis i solucions acústiques des de seu estand a la sala petita del Kursaal.

L’ACUSTICAT dins la Setmana sense soroll 2024 'Gaudeix el silenci'

La contaminació acústica és un dels principals problemes de salut ambiental a Europa. És causada pel soroll procedent de diverses fonts i està àmpliament present, no només als entorns urbans més concorreguts, sinó cada cop més en entorns naturals.

Els efectes negatius sobre les persones exposades a la contaminació acústica inclouen les amenaces per al benestar de les poblacions humanes, la disminució de la capacitat d’aprenentatge a l’escola dels nostres fills i l'alt preu econòmic que la societat ha de pagar com a conseqüència d’aquesta exposició. També cal mencionar el deteriorament de la salut i la distribució de la fauna salvatge terrestre i marítima.

L’ACUSTICAT és l’acte central de la Setmana Sense Soroll d’enguany, i coincideix amb el Dia internacional de sensibilització vers el soroll i s’alinea amb els seus propòsits, que són promoure mesures i iniciatives en el marc de la prevenció de la contaminació acústica i la creació de zones tranquil·les, així com fer difusió, sensibilització i l’educació ambiental, amb l’objectiu de donar visibilitat a les eines de gestió i control. També es vol impulsar la col·laboració entre administracions amb diferents responsabilitats i/o competències en la matèria.

3 espais i més de 20 sessions acústiques

La doble jornada, que espera comptar amb uns 300 participants, continua mantenint la mateixa filosofia des que es va crear el 2016 a Sabadell; Ser un punt de trobada de referència, multitemàtic i multisectorial, que convida a la reflexió i a l’oferta de solucions per millorar la qualitat acústica i ambiental del nostre territori.

Amb ponents de renom i experts en l’àmbit de l’acústica, al Congrés s’hi abordaran SESSIONS TÈCNIQUES que es realitzaran amb ponències d’experts en la temàtica i/o en taules rodones. Així mateix, també hi hauran sessions i activitats interactives complementàries en l’entorn sonor de Manresa.

Amb caràcter transversal, a la Sala Principal del Teatre hi tindran lloc ponències magistrals.

III Premi ACUSTICAT a la trajectòria professional en el camp de l’Acústica

Durant el Congrés es lliurarà el 3r premi ACUSTICAT a la trajectòria d’un/a professional en l’àmbit de l’acústica. De les candidatures presentades, el dijous 25 d’Abril, en rigorós directe, en coneixerem el o la guanyador/a en un acte honorífic a la sala gran. La primera edició del premi va recaure a mans d’Higini Arau, i el segon va ser per Josep Maria Querol. Enguany es lliurarà també un premi acusticat pòstum a Francesc Magrans.

Espais per compartir experiències

Durant les dues jornades del Congrés ACUSTICAT, els inscrits podran gaudir i compartir coffee breaks, així com d’un dinar a peu dret servit per l’equip del restaurant Kursaal Espai Gastronòmic.

La inscripció a l’ACUSTICAT sempre és gratuïta i oberta a tots els públics, professionals i no professionals, i es pot fer mitjançant el formulari d’inscripció al web on, a més, hi trobareu informació de cada una de les sessions amb les seves fitxes informatives.

segueix llegint

25.04.2024

Segona jornada en línia sobre seguretat de preses de petits concessionaris

La Jornada pretén mostrar la normativa i les obligacions que han de complir els petits concessionaris de les preses, donar a conèixer qui exerceix les competències en matèria de seguretat de preses (les administracions competents en matèria de seguretat de preses i embassaments) i com les exerceixen.

segueix llegint

06.05.2024

Sessió informativa: tercera convocatòria d'Accions d'Innovació (European Urban Initiative)

Amb un finançament de fins a 5 milions d'euros en cofinançament del FEDER per projecte, la convocatòria de la Iniciativa Urbana Europa (EUI les seves sigles en anglès) convida les ciutats i els seus socis a impulsar canvis transformadors i a desenvolupar solucions que no només siguin impactants, sinó també escalables i transferibles, i que abordin necessitats urgents en els sectors de l'energia i la tecnologia.

Aquesta nova convocatòria de propostes EUI s'obrirà el maig de 2024, més informació (aquí).

Per això hi haurà una sessió informativa en línia de la tercera convocatòria d'Accions d'Innovació EUI, el pròxim dilluns 6 de maig de 2024, de les 14:00 a les 15:30 hores (CET).
 
A l'enllaç el registre per fer les inscripcions.

segueix llegint

07.05.2024 al 09.05.2024

Combinació de bases de dades de certificats energètics amb altres fonts per a facilitar l'avaluació integral del parc edificat

La recent aprovació de la refundició de la Directiva sobre l'eficiència energètica dels Edificis  (EPBD, sigles en anglès) traça el camí per assolir un parc d'edificis descarbonitzat per a l'any 2050, un objectiu ambiciós i necessari per a mitigar el canvi climàtic.

Segons la nova EPBD, cada Estat membre haurà d'establir un pla nacional de renovació per a garantir la renovació del parc d'edificis residencials i no residencials. Per a això serà necessari, en primer lloc, conèixer l'estat dels edificis existents a partir de les dades disponibles.

Aquesta formació està exempta de pagament i les places són limitades. Els principals destinataris són el personal de l'administració pública, consultors energètics i experts en avaluació i certificació d'edificis.

segueix llegint

25.05.2024 al 31.05.2024

XXV Setmana sense fum 2024: 'Zero emissions també als teus pulmons'

L’objectiu de la Setmana sense fum (SSF) és promoure conductes saludables, tant per a infants i adolescents, com per a persones adultes, i sensibilitzar la població de la importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se, abandonar el consum de tabac i poder gaudir d’un ambient lliure de fum i de residus del tabac.

Podeu adherir-vos a l’SSF compartint el logo de la vostra entitat, emplenant el formulari (disposeu de termini fins al 20 de maig).

Consulteu la proposta d’activitats i animeu-vos a participar i a fer la màxima difusió durant el mes de maig del 2024, especialment durant l’SSF, del 25 al 31 de maig. Difoneu les vostres activitats per xarxes socials, publicant imatges o vídeos amb les etiquetes: #ssfcat24 #SumaSalut.

Feu difusió en el vostre àmbit i per xarxes socials de l’enquesta adreçada a la població, que romandrà oberta fins al 30 d’abril. Amb aquesta enquesta pretenem conèixer el consum i l‘opinió de la població general en temes d’actualitat sobre tabaquisme.

segueix llegint

29.05.2024 al 30.05.2024

Laboratori d'innovació en compra pública per a l'alimentació sostenible

Els pròxims dimecres 29 i dijous 30 de maig tindrà lloc la segona visita de la sèrie "Laboratoris de ciutat de la UE", a Lieja, Bèlgica, aquesta forma part d'una sèrie de 3 visites d'innovació de ciutat en matèria d'alimentació sostenible i saludable en el marc del projecte URBACT.

La participació en el laboratori a Lieja és una oportunitat única per:
- Descobrir com Lieja va aconseguir aprendre de ciutats iguals i adoptar noves Bones Pràctiques en l'àmbit de la restauració escolar col·lectiva, com a part de la Xarxa de Transferència URBACT BioCanteens#2
- Descobrir els enfocaments experimentats per altres ciutats de la UE per fomentar la contractació pública com a palanca de la sostenibilitat en els sistemes alimentaris locals.
- Visitar llocs a la ciutat i intercanviar amb els locals sobre sostenibilitat alimentària a tota la ciutat, accions de participació ciutadana i comunitats d'aprenentatge.
- Millorar la comprensió de la situació a la Unió Europea al voltant dels sistemes alimentaris locals.
- Retornar amb lliçons inspiradores i eines concretes per estimular la transformació a les vostres ciutats.

L'esdeveniment reunirà representants de les ciutats i experts en polítiques urbanes d'arreu d'Europa que treballen en la transició verda dels sistemes alimentaris locals.

El Laboratori de la ciutat de la UE núm. 1 sobre el canvi d'hàbits per a un sistema alimentari saludable i sostenible va tenir lloc a Moans e Sartòu, França, del 21 al 22 de març de 2024. 

El lloc i la data del Laboratori de la ciutat de la UE núm. 3, sobre l'ús sostenible del sòl per a l'agroalimentació s'anunciarà aviat.
segueix llegint

29.05.2024 al 30.05.2024

Setmana Verda de la UE 2024: cap a una Europa resilient a l'aigua

La Setmana Verda de la UE és una oportunitat anual per conscienciar, promoure i debatre sobre la política mediambiental europea. Organitzat per la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, aquest esdeveniment d'alt nivell atrau responsables polítics, principals ecologistes, parts interessades i parts interessades d'arreu d'Europa i del món. 

És per això que davant les crisis recurrents relacionades amb l'aigua, aquesta edició de la conferència anual debatrà què cal per fer que la Unió Europea sigui més resilient a l'aigua, tant per avui com per a demà. Enguany, excepcionalment, es poden organitzar esdeveniments de socis més enllà del període de la Setmana Verda, a partir del 29 de maig a l'1 de setembre de 2024. 

L'aigua és un recurs compartit vital que s'ha de transmetre de generació en generació i un dels essencials per a les persones, el medi ambient i una economia justa, sostenible i resilient.

En els darrers anys, els ciutadans de diferents parts del continent s'han enfrontat a un augment de desastres naturals, com ara sequeres i inundacions, que han fet encara més greus els reptes de l'aigua de la UE i han provocat una nova consciència sobre la necessitat de garantir una Europa resilient a l'aigua. 

Les pressions sobre els recursos hídrics no només es deuen als impactes del canvi climàtic, sinó també principalment a dècades de mala gestió estructural d'aquest valuós recurs, la contaminació i la degradació dels ecosistemes. Però la resiliència a l'aigua no és només un repte per a la UE. A tot el món, el cicle de l'aigua està desequilibrat, estretament entrellaçat amb el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, tot això agreujant-se encara més.
segueix llegint