04/04/2024

La finalitat d'aquesta sessió, que es realitzarà de manera virtual per mitjà de la plataforma Zoom, és apropar l'actualitat de les polítiques púbiques i els objectius europeus de la Comissió Europea als governs locals i als Consells Comarcals

El Servei Info Europa (SIE), un servei de la Federació de Municipis de Catalunya en matèria de fons europeus, continua apropant l'actualitat de les polítiques públiques i objectius europeus de la Comissió Europea als governs locals i Consells Comarcals.

En aquesta sessió informativa que es realitzarà de manera virtual per mitjà de la plataforma Zoom, es detallen les últimes prioritats europees, els recursos i les principals novetats així com les diverses convocatòries d'interès.

  • Nou programa SIE: Sistema d'informació, característiques i formes de participació, servei d'assessorament.
  • (Nou) Observatori de les polítiques europees amb impacte local.
  • Presentació de programes / convocatòries obertes (e.g. CERV, Town Twinning, Interreg Europe).
  • Dubtes plantejats i resolts pels ens locals. 
  • Debat.

Els destinataris són el personal tècnic de l'Administració local que coordini i/o participi en projectes finançats amb fons europeus (àrees de relacions internacionals, promoció econòmica, serveis socials, educació, medi ambient, cooperació, etc.) així com secretaris i interventors, càrrecs electes i, en general, qualsevol tècnic municipal que vulgui ampliar coneixement en matèria de captació de recursos financers, de les entitats adherides a l'FMC.

El termini d’inscripció finalitza el divendres 19 d'abril de 2024.