22/01/2024

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha reunit avui les entitats municipalistes Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis per explicar el nou model d’atenció pediàtrica en l’àmbit d’atenció primària i comunitària, presentat el passat 18 de desembre

Els representants de la Federació de Municipis de Catalunya han transmès al govern els recels i els dubtes de molts ajuntaments per la pèrdua de proximitat d’atenció primària a la població infantil menor de 14 anys, que es desprèn al nou model: ‘Des de l’FMC creiem que no es concreta la implementació a nivell territorial i que caldria introduir-hi canvis’

El Departament de Salut defensa el nou model de reorganització i concentració del servei en 79 equip pediàtrics multidisciplinars en centres de referència i amb direcció pròpia, en coordinació amb pediatria hospitalària i amb un reforç d’atenció telefònica del 061 amb pediatres experts. Però diversos ens locals han expressat a la Federació de Municipis de Catalunya el seu neguit davant la possibilitat que s’elimini el servei de pediatria en prop del 80% dels CAP i CL de Catalunya, tal i com recullen molts mitjans de comunicació.

Des de l’FMC entenem que aquest model ha de redundar en una millora de la coordinació de professionals i en la qualitat d’un servei més integral, però el desconeixement del mapa d’implementació territorial al llarg del 2024 desperta inquietuds tant entre els electes locals com entre la ciutadania representada.

Per això, entre altres peticions, hem sol·licitat que se’ns faciliti el detall dels 25 equips territorials d’atenció primària (ETAP) desplegats a data d’avui, així com la previsió de desplegament temporal i territorials dels ETAP restants, en el benentès que s’activaran els mecanismes escaients a nivell de Regions Sanitàries per garantir les consultes pertinents al món local i el consens de tots els agents implicats i la ciutadania.

La reunió ha tingut lloc al Departament de Salut i hi han assistit per part de l’FMC els vicepresidents Rosa Huguet, alcaldessa de Canyelles, Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell i Marçal Ortuño, alcalde de Torelló, acompanyats per Joan Carles Garcia Cañizares, secretari general adjunt.