09/02/2024

En la sessió plenària del Seminari de Dret Local que està tenint lloc aquest matí ens centrem en debatre com ha evolucionat en els darrers 40 anys la seguretat en la ciutat i els espais públics i en reflexionar sobre com s’ha fet i com millorar la cita prèvia amb l’administració

Als grups de treball, analitzem la garantia de la neutralitat en el procés electoral i la regulació de la contaminació acústica i les activitats

La ponència central sobre seguretat pública ha anat a càrrec de Francesc Guillen Lasierra, professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona, responsable de Projectes i Organització de la Secretaria de Seguretat Pública de la Generalitat i president de l’Associació Catalana per a la Prevenció de la Inseguretat a través del Disseny Ambiental. En la seva intervenció, ha explicat com la seguretat pública ha estat fonamentalment referida a les ciutats, a les zones urbanes: "les concentracions de població freqüentment d’origen divers i la seva mobilitat han presentat tradicionalment més dificultats de control social i, per tant, els problemes de seguretat s‘han acostumat a relacionar amb aquests àmbits molt més que no pas amb les zones rurals”. A més, ha afegit que "si parlem de seguretat pública, les unitats de referència seran necessàriament els espais públics, és a dir, aquells llocs on les persones es troben, es relacionen i poden entrar en conflicte, amb possibilitat d‘atacs directes contra els drets més fonamentals”. Així, en la seva ponència, ha recollit experiències de seguretat pública durant 40 anys, i ha reflexionat sobre la percepció subjectiva de la seguretat, la importància dels espais públics, la criminologia ambiental o la prevenció, entre altres qüestions.

A continuació, dos especialistes de perfil complementari reflexionen amb les persones assistents sobre temes de rellevància. En aquesta ocasió, comptem amb Esther Gimenez-Salinas, Síndica de Greuges de Catalunya, i Diego Gómez Fernández, professor associat de Dret Administratiu de la Universitat de Vigo, que parlen sobre la cita prèvia i la mala administració.

Finalment, com sempre, s’ofereixen sessions específiques en dos grups de treball diferents, amb un enfocament més directament adreçat a la solució d’aspectes concrets i específics, referits, d’una banda, al personal, el règim jurídic, la hisenda i els serveis i, d’altra banda, al govern del territori, el medi ambient, els serveis i els béns públics. Així, al grup I, parlem de la garantia de la neutralitat en el procés electoral, amb Ignacio Gutiérrez Cassillas, cap del departament d'Assessorament Jurídic-Electoral de la Junta Electoral Central, i al grup II, parlem de la contaminació acústica i les activitats, amb Montse Escudé, directora jurídica de l’àmbit d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sant Cugat.