04/04/2024

La Federació de Municipis de Catalunya organitza un curs, que tindrà lloc els dies 9 i 16 de maig, amb l’objectiu de poder aconseguir que els nostres missatges i idees arribin amb més claredat a tots els nostres públics interns i externs, ja sigui en situacions habituals o de crisi, parlar amb més seguretat i confiança i captar l’atenció del públic i/o dels mitjans de comunicació, així com millorar la comunicació verbal i no verbal

Durant aquesta activitat formativa, adreçada principalment a càrrecs electes, directius, responsables de comunicació, portaveus, assessors/es, comandaments intermedis i responsables d’àrea que hagin de parlar sovint en públic tant a nivell intern com extern, parlarem sobre com preparar una presentació i/o conferència (audiència/públic, espai, materials de suport audiovisuals, contingut i estructura de les presentacions/xerrades, recursos de memorització i tècniques d’improvisació i presència física i comunicació no verbal) i informarem de com cal parlar amb els mitjans (conèixer el món mediàtic, mantenir unes bones relacions amb els mitjans, comprendre les especificats dels mitjans i dels periodistes, com comunicar-se eficaçment amb els periodistes en el dia a dia o en situacions de crisi, com preparar i gestionar una entrevista, com saber transmetre un missatge clar i concís, aprendre a gestionar i respondre les preguntes del periodista, habilitats de comunicació dels portaveus, presència física i comunicació no verbal, conèixer les tècniques d’expressió audiovisual, i farem pràctiques d’entrevista per a diferents tipus de mitjans.

El termini d’inscripció finalitza el dia 2 de maig de 2024.